โตโยต้า ญี่ปุ่น  ผนึก ซีพี ลดคาร์บอน เล็งใช้รถ FCEV - BEV ในกิจการขนส่ง

โตโยต้า ญี่ปุ่น  ผนึก ซีพี ลดคาร์บอน เล็งใช้รถ FCEV - BEV ในกิจการขนส่ง

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) ร่วมมือโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันเป้าหมาย สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหารของ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ญี่ปุ่น (TMC) กล่าวว่า ทีเอ็มซี จะร่วมมือกับ ซีพี เพื่อผลักดันเป้าหมาย สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย 

ทั้งนี้ทั้ง 2 องค์กร ต่างคำนึงถึงประเทศไทย และโลก  จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการในสิ่งที่สามารถเริ่มต้นทำได้ในขณะนี้ โดยอาศัยจุดแข็ง และทรัพยากรของแต่ละบริษัท 
“ผมเชื่อว่าการริเริ่มในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยอมรับ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม” 

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส ซีพี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ทั้ง 2 บริษัทมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย และยังเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันศึกษา หาแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

สำหรับแนวทางความร่วมมือ ทั้ง ซีพี และ โตโยต้า จะหาความร่วมมือทางสังคม ด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง 2 บริษัท เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง และการใช้พลังงาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
โดยกรอบของความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย 

  • ศึกษาการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยก๊าซชีวภาพที่ได้จากของเสียจากฟาร์มในประเทศไทย (การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
  • ใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell : FCEV) ในกิจกรรมของ ซีพี รวมถึงการเสนอแนวทางที่หลากหลาย รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ  BEV (พิจารณาจากระยะการเดินทางและน้ำหนักบรรทุก)
  • ศึกษาความร่วมมือด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางการจัดส่ง 

โดยในด้านการขนส่งนั้น ทรู ลีสซิ่ง ซึ่บริษัทในเครือซีพี ที่ให้บริการด้านการขนส่ง จะเข้าร่วมกับโตโยต้า รวมถึง Hino Motors, Ltd. ซึ่งอยู่ในเครือโตโยต้า และกลุ่มบริษัทใน Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (ประกอบด้วย ISUZU Motors Limited, SUZUKI Motor Corporation, DAIHATSU Motor Co., Ltd. และ TOYOTA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ภาคการขนส่งต้องเผชิญ และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์