“ศูนย์คุมอง” โอกาสในการลงทุนอีกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโต

“ศูนย์คุมอง” โอกาสในการลงทุนอีกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโต

 

พ่แม่ยุคใหม่มักทุ่มเทส่งเสริมบุตรหลานพัฒนาทักษะหรือศักยภาพการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าเป็นก้าวสำคัญของการวางรากฐานในชีวิตที่ดีที่สุด แต่ปัจจุบันการเรียนรู้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวดูจะไม่เพียงพอ ทำให้กระแสความนิยมในโรงเรียนหรือสถาบันสอนพิเศษกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปโดยปริยาย

“ศูนย์คุมอง” โอกาสในการลงทุนอีกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโต

ซึ่งอีกหนึ่งประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือ “ญี่ปุ่น” เป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียนกวดวิชาในสัดส่วนสูง ทำให้ธุรกิจนี้ในญี่ปุ่นมีการเติบโตสูง และยังสามารถแพร่หลายความนิยมไปทั่วโลก

            “คุมอง” เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กทุกคนพัฒนาศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้คุมองเป็นหนึ่งธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันสอนพิเศษอันดับต้นๆ

            มาดูว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุมองได้รับความนิยมอย่างสูง

 1. มาตรฐานของระบบการเรียนการสอนที่มีจุดเด่น

           นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 คุณโทรุ คุมอง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เริ่มคิดค้นระบบการเรียนให้ลูกชายของตนเองจนสามารถทำแคลคูลัสได้ภายในชั้น ป.6 ซึ่งสิ่งที่คุณโทรุ คุมอง คิดค้นขึ้นมาคือต้นแบบของการศึกษาด้วยวิธีการของคุมอง โดยเขาได้วางรากฐานสำหรับการเรียนแบบเฉพาะตัวของคุมอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ รวมไปถึงการค้นหาศักยภาพของตนเอง

            จากความสำเร็จของลูกชาย ทำให้คุณโทรุต้องการมอบโอกาสและนำไปเผยแพร่ให้กับเด็กทั่วโลก

“ศูนย์คุมอง” โอกาสในการลงทุนอีกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโต

ด้วยปรัชญาที่เชื่อว่า หน้าที่ของนักการศึกษาคือการค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนและพัฒนาให้ไปยังจุดสูงสุด สิ่งที่คุมองให้ความสำคัญ คือการมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถทั้งด้านวิชาการและลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ที่ดี ทำให้เด็กที่ผ่านระบบการเรียนรู้ของคุมองมีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คุมองยังคงพัฒนาระบบการเรียนอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี และได้รับการยอมรับใน 50 ประเทศที่มีความแตกต่างทั้งในด้านการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม

2. แบบฝึกหัดคุมองมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว และมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

           แบบฝึกหัดคุมองถูกวางโครงสร้างและออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อพัฒนานักเรียน ซึ่งระดับความยากจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาระดับสูงได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง คุมองเรียนรู้จากเด็กและปรับปรุงเนื้อหาแบบฝึกหัดให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนยิ่งขึ้นไปอีก

3. คุณครูคุมองเรียนรู้จากเด็กอยู่เสมอ

            เพราะครูคือองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ไม่เพียงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็ก แต่คุมองยังพัฒนาศักยภาพของคุณครูคุมอง ส่งเสริมให้คุณครูค้นหาแนวทางที่จะปรับปรุงการสอนในแต่ละวันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักเรียนแต่ละคน

 

4. การมีสาขาครอบคลุมมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

            ด้วยความเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานในแวดวงการเรียนรู้ ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 90,000 คน ในกว่า 450 สาขาทั่วประเทศ และกำลังขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค

             อย่างไรก็ดี จากกระแสความนิยมส่งบุตรหลานให้เรียนกวดวิชาที่มีความต้องการสูง ยังทำให้โอกาสในการเปิดสาขาของคุมองทั่วประเทศไทยยังเปิดกว้างอยู่อีกมาก

            ซึ่งนี่จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตในธุรกิจสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ เมื่อคุมองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทำธุรกิจเปิดสาขา “ศูนย์คุมอง” ทั่วประเทศ

            ผู้ที่เปิดศูนย์คุมองจะทำหน้าที่ดูแลการเรียนการสอนของนักเรียนในศูนย์ด้วยตนเอง หรือที่เราเรียกว่า “คุณครูคุมอง (Kumon Instructor)” และบริษัทฯ ให้การสนับสนุนคุณครูคุมองอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศูนย์

“ศูนย์คุมอง” โอกาสในการลงทุนอีกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโต

คุณศิริรัตน์ ต้อยสุวรรณ์ เป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่สนใจร่วมลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์กับคุมอง เริ่มต้นจากการที่เห็นหลานของตัวเองเรียนคุมอง และสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแตกต่างจากหลานอีกคนที่ไม่ได้เรียนคุมอง จึงเกิดข้อสงสัยว่าระบบคุมองนี้สามารถฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างไร จึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าน่าจะดีถ้าเด็กๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสเรียนในระบบนี้ และที่สำคัญระบบการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่สอนให้เด็กท่องจำเพื่อนำไปสอบมากกว่าการทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้เด็กๆ หลายคนไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ และเด็กเองอาจจะยังไม่ทราบถึงศักยภาพของตัวเอง จึงอยากให้พ่อแม่ทุกคนได้มองเห็นศักยภาพและเชื่อมั่นในตัวลูกและส่งเสริมต่อไป จึงเป็นที่มาของการคิดจะเปิดศูนย์คุมอง มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550

“ศูนย์คุมอง” โอกาสในการลงทุนอีกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เติบโต

“ระบบการเรียนคุมองสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยที่บางครั้งเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำได้อย่างไร โดยมีแบบฝึกหัดเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาและก้าวหน้าด้วยตนเองมากกว่าที่จะรอให้ครูสอน ที่สำคัญเด็กๆ จะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำไม่ได้ให้ได้ด้วยตัวเอง และทำให้เขาค้นพบความสามารถของตัวเอง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เด็กๆ มีทัศนคติและลักษณะนิสัยในการเรียนที่ดี”

            สุดท้ายเธอบอกว่าการเป็นครูคุมอง ทำให้รู้สึกภูมิใจเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนแต่ละคน

            “เมื่อเขาบอกว่าหนูทำได้แล้วค่ะ เป็นความรู้สึกที่มีความสุขไปกับนักเรียนด้วยเวลาที่เห็นเขาประสบความสำเร็จ และเรายังได้ช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมในอนาคต ซึ่งถ้าเราต้องการให้สังคมน่าอยู่ ครูคุมองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมนี้ได้ นอกจากนี้การทำงานคุมองเราจะได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และได้รับมิตรภาพจากครูคุมองด้วยกันเอง จากผู้ปกครองและนักเรียนด้วย จึงทำให้เรารู้สึกอยากส่งต่อความสุขไปให้กับทุกคนเหมือนที่เราได้รับเช่นกันค่ะ”

สนใจเปิดศูนย์คุมอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-626-6555