บำรุงราษฎร์ เปิดตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ำภาพผู้นำยุค Healthcare 4.0

บำรุงราษฎร์ เปิดตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังย้ำภาพผู้นำยุค Healthcare 4.0
22 มิถุนายน 2561
9280

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน หรือในยุค 4.0 กำลังมีบทบาทต่อชีวิตผู้คนเป็นอย่างมาก รวมถึงในวงการแพทย์ ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก  ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการนำหุ่นยนต์มาเป็น “ผู้ช่วย” สำคัญของศัลยแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้นำด้านสุขภาพ ได้มุ่งมั่นพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมาตลอดหลายปี นับตั้งแต่ปี 2551โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการจัดยาสำหรับผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว และช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ผู้ป่วยจะได้รับยาที่ถูกต้อง ถูกขนาด ถูกเวลา เป็นไปตามที่แพทย์สั่ง อีกทั้งเภสัชกรจะมีเวลาเพียงพอในการดูแลแนะนำผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ต่อมาในปี 2559โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำ Da Vinci หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ชื่อดัง มาใช้ในการผ่าตัดรักษามะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology) โดยเฉพาะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากแก่ผู้ป่วย รวมถึงการผ่าตัดทางนรีเวช และศัลยกรรมระบบช่องท้อง ล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่กำลังได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก และมีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์​ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้ข้อมูลว่าแนวทางการรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นับเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ไทยอีกระดับหนึ่ง จากการนำเทคโนโลยีทั้งด้านฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ ผนวกกับความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์เพื่อมาวางแผนและทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยการใช้เทคนิคใส่สกรูยึดกระดูกสันหลัง แบบแผลเล็กเจ็บน้อย (Minimal invasive surgery) เริ่มนำมาใช้ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ปี 2556 โดยเริ่มจากการ X ray แบบ 2 มิติ และพัฒนามาใช้ O Arm Navigator ซึ่งมีผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 500 รายซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและผลการรักษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากวงการแพทย์และจากกลุ่มผู้ป่วย

ในปี 2561 นี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้พัฒนาการผ่าตัดกระดูกสันหลังไปอีกก้าวหนึ่งโดยการนำเทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์กำหนดพิกัด มาช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งเทคโนโลยีแขนกลหุ่นยนต์กำหนดพิกัดนี้มีจุดเด่น คือช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัดได้อย่างดี ทำให้ทีมศัลยแพทย์สามารถวางแผนการผ่าตัดกระดูกสันหลังของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนการผ่าตัดจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงการกำหนดพิกัดอย่างแม่นยำ เพื่อให้ศัลยแพทย์เป็นผู้ใส่สกรูเพื่อยึดกระดูกสันหลังได้อย่างถูกตำแหน่ง นอกจากนี้ แขนกลหุ่นยนต์นี้สามารถงอ หมุน และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทุกทิศทาง ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นภาพจากมอนิเตอร์แบบ 3 มิติ ขณะที่ทำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงเนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยจึงสามารถกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์​ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยืนยันว่า ในการผ่าตัดทุกครั้งศัลยแพทย์ยังคงเป็นผู้ทำการผ่าตัดทุกขั้นตอนหุ่นยนต์มีบทบาทในการใช้แขนกลเพื่อกำหนดพิกัดและช่วยล็อกพิกัด โดยทำหน้าที่หาตำแหน่งและทิศทางที่ปลอดภัยในการใส่สกรูเท่านั้น ที่สำคัญการผ่าตัดต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ในการใส่สกรูอย่างแม่นยำ  แขนกลหุ่นยนต์ จึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมการทำงานของศัลยแพทย์ ทำให้ศัลยแพทย์มีเวลาใส่ใจในส่วนที่ละเอียดอ่อนของการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ดียิ่งขึ้น เช่น การผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาท ส่วนกลุ่มโรคกระดูกสันหลังที่สามารถใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ได้แก่โรคกระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมในผู้ใหญ่โรคกระดูกสันหลังแตกหักจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรีได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในช่วงระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ยังได้รับการยกย่องจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการให้บริการในมาตรฐานสากลต่อเนื่องโดยมอบรางวัลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  จำนวนกว่า 13 รางวัล อาทิรางวัลโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย 2561 (Most Trusted Hospital 2018 – Thailand) ของ Thai Business Excellence Award 2018 โดยนิตยสาร South East Asia, รางวัลโรงพยาบาลแห่งปีด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific), รางวัล Smart Hospital of the Year in Asia Pacific, และรางวัลโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกหลายรางวัล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รางวัลผู้ให้บริการด้านออร์โธปิดิกส์แห่งปี 2561 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Orthopaedic Service Provider of the Year in Asia Pacific) โดยนิตยสาร Global Health and Travel และล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น Hospital of the Year – Thailand โดยนิตยสาร Healthcare Asia

“เราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษา โดยยึดมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก และใช้ความชำนาญของแพทย์ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มาช่วยยกระดับการรักษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อส่งมอบผลลัพธ์การรักษาเชิงบวกและประสบการณ์การรักษาที่น่าประทับใจให้แก่ผู้ป่วยของเราทุกคน”รศ. นพ.สมศักดิ์กล่าว

การพัฒนาด้านนวัตกรรมการรักษาและรางวัลแห่งความสำเร็จเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริบาลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มีต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

แชร์ข่าว :
Tags: