16ปีแห่งความสำเร็จบำรุงราษฎร์เดินหน้ายกระดับ ศูนย์ฯไวทัลไลฟ์

16ปีแห่งความสำเร็จบำรุงราษฎร์เดินหน้ายกระดับ ศูนย์ฯไวทัลไลฟ์
20 พฤศจิกายน 2560
4174
 

16ปีแห่งความสำเร็จบำรุงราษฎร์เดินหน้ายกระดับ “ศูนย์ฯ ไวทัลไลฟ์” ก้าวสู่ผู้นำศาสตร์ชะลอวัยระดับภูมิภาคเอเชีย

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรงทั่วโลก ฉุดให้ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพครบวงจรเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เลือกที่จะหันเหมาให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษา ที่เรียกว่า “สร้างนำซ่อม” ด้วยต้องการมีชีวิตที่สุขภาพดีและอายุยืนยาว 

นอกเหนือจากการรักษามาตรฐานการรักษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาตลอด 37 ปีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นับเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นๆ ของเมืองไทยที่มองเห็นโอกาสดังกล่าว จึงได้ริเริ่มธุรกิจศาสตร์แห่งการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ยืนยาวให้บริการแก่คนไทยโดยได้ก่อตั้ง ”ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์” (Vitallife Wellness Center) ขึ้นเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยศาสตร์แบบองค์รวมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จวบจนปัจจุบัน

บุกเบิกศาสตร์ชะลอวัยในประเทศไทย

หลังเป็นผู้ให้บริการตั้งแต่ยุคแรกๆ ที่ดำเนินการให้บริการในธุรกิจเชิงสุขภาพที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพได้ส่งมอบการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยทางศูนย์ฯ เพิ่งมีการฉลองครบรอบการดำเนินการ 16 ปี ไปเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา

รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหาร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวต่อเรื่องนี้ว่า จากการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดระยะเวลา 16 ปีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนให้สมบูรณ์ และมีชีวิตชีวาอีกด้วยการยอมรับในระดับโลก เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพและการบริการ โดยเฉพาะการให้บริการแบบ “ไร้รอยต่อ” ระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ศูนย์ไวทัลไลฟ์และเครือข่าย ได้สร้างมาตรฐานการบริการที่แตกต่าง

“ข้อได้เปรียบของเราคือเป็นการบริการที่มีการเชื่อมโยงไร้รอยต่อกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ฐานข้อมูลของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ทีมแพทย์ที่ให้คำปรึกษาและการรักษาพยาบาลอยู่ภายใต้มาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทุกประการ”

ซึ่งอีกหัวใจสำคัญของธุรกิจเวลเนสคือความเชี่ยวชาญที่หลากหลายครบวงจร โดยเฉพาะในด้านวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ สามารถให้บริการครบวงจรด้านสุขภาพ จากการบริหารและดำเนินงานโดยทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากอเมริกันบอร์ด ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต ทั้งด้านเวชศาสตร์คาดการณ์และป้องกันโรค เวชศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและพลังชีวิตที่คอยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ประสานการดูแลทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและในเชิงการป้องกันแบบไร้รอยต่ออย่างครบวงจร”

ความสำเร็จดังกล่าว ยังทำให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการรับรองจาก World Council for Clinical Accreditation เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 มีการให้บริการจัดชุดสารเสริมอาหารเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าเป็นที่แรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากดีเอ็นวี. จีแอล เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพื่อผู้ป่วยนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องมาตรฐานคุณภาพระดับสากล และได้รับการยอมรับจากสถานพยาบาลและโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพและบริการ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกับธุรกิจเฮลแคร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก

ก้าวต่อไป วางเป้าหมายสู่ผู้นำภูมิภาค

ขึ้นปีที่ 17ของการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ตลาดดูแลสุขภาพโลกกำลังขยายการเติบโตกว่า 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้ทางศูนย์จึงดำเนินการยกระดับรูปโฉมใหม่ เพื่อให้ดูทันสมัยและสดใสยิ่งขึ้น รวมถึงการยกระดับการบริการสู่ความเป็นมาตรฐานสากลเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วโลกที่เข้ามาใช้บริการโดยปัจจุบันศูนย์ฯ มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยทำหน้าที่ดูแลคนไข้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 รายต่อปีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เข้ามารับการบริการชาวต่างชาติ ที่มีสัดส่วนกว่า 70-80% ในปัจจุบัน นอกจากนี้จากการสำรวจพบว่ามีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 50-60% ที่เข้ามาใช้บริการจากการบอกต่อ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน และฮ่องกง รวมถึงประเทศตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผศ. นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์เป็นที่ยอมรับจากผู้เข้ามาใช้บริการทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ และได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการจากสถาบันต่างชั้นนำในต่างประเทศ ปัจจุบัน พบว่ามีผู้เข้ามารับการดูแลรักษาภายใต้บริการต่างๆ

เนื่องจากจุดเด่นคือการให้บริการด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์จากการที่ศูนย์ฯ มีจุดมุ่งหมายคือการให้บริการภายใต้โปรแกรมบูรณาการทั้งในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (wellness)ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ ภายใต้แนวทางการให้บริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalize) โดยทุกโปรแกรมได้รับออกแบบมาเพื่อให้การดูแลแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจในการบริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เพื่อให้การดูแลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ให้การดูแลสุขภาพที่ตรงจุดเฉพาะบุคคล และได้ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ พร้อมประสิทธิผลทางกายภาพที่เห็นได้ชัดเจน สำหรับกระบวนการให้การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม

ซึ่งจากเป้าหมายของสถาบันคือ “การป้องกันสิ่งที่สามารถป้องกันได้ และชะลอสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”คือการหยุดหรือชะลอกระบวนการชราด้วยเวชศาสตร์ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “สุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ” (BEING WELL THE NATURAL WAY) โดยยังได้ทุ่มเทและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติและสารสกัดที่มีคุณค่าทางสุขภาพ รวมทั้งเวชภัณฑ์เฉพาะบุคคล เพื่อใช้สำหรับการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ยืนยาว พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการดูแลสุขภาพ ด้วยโปรแกรมการดูแลรักษาที่ผสานนวัตกรรมระดับโลกเข้ามาช่วยเติมเต็มการรักษาสุขภาพ และการชะลอวัย ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“เราเปลี่ยนจาก illness เป็น wellness นั่นคือการเปลี่ยน  “I” เป็น “We” นำมาสู่การบริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยบริการการทำนายสุขภาพในอนาคต เพื่อนำไปสู่กระบวนการดูแลและป้องกัน ตลอดจนเพิ่มสมรรภภาพให้แข็งแรง รวมไปถึงการฟื้นฟูในส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ที่เรียกว่า Future Health ภายใต้วิสัยทัศน์การแพทย์แบบผสมผสานเพื่อชะลอวัยแห่งอนาคต และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ”

ด้าน ภกญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่ากลยุทธ์การดำเนินการจากนี้ไป จะเป็นการให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทั้ง 52 แห่งทั่วประเทศ และผ่านตัวแทนสำนักงานในต่างประเทศ จำนวน 22 แห่งทั่วโลกเพื่อดึงลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการ

“ในต่างประเทศจะทำตลาดร่วมกับพันธมิตรตัวแทนในต่างประเทศ ที่นำนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินทางมาประเทศไทยในรูปแบบท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ยูวีออน”(YOUVION) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นสูงจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีจุดเด่นคือใช้สารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ เพื่อเสริมการบริการด้านความงามภายใต้เวชศาสตร์ความงามด้วย”

เปิดตัว “ยูวีออน” ชูนวัตกรรมดูแลผิวพรรณ

สำหรับในการเปิดตัวครั้งแรกของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ยูวีออน ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์จะนำผลิตภัณฑ์ 3 รายการออกวางจำหน่าย ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เน้นการพัฒนาโดยใช้สารสกัดธรรมชาติและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นเดียวกับแบรนด์เครื่องสำอางค์ระดับไฮเอ็นด์

ได้แก่ ยูวีออน อายแลชซีรั่ม ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากแลบในเยอรมนีแล้วว่าช่วยให้ขนตายาวขึ้นได้จริง 56% อย่างเป็นธรรมชาติถึง90%มีส่วนประกอบสำคัญคือสารสกัด แบล็ค ซี ร็อด ออยล์ แห่งธรรมชาติทางทะเลอุดมไปด้วยประการังคาริบเบียน ที่ให้คุณสมบัติฟรีฮอร์โมน สังเคราะห์ผลิตกระตุ้นการเติบโตของสเต็มเซลส์ ดอกไม้ป่า Edelweiss ที่พบเฉพาะในเขตหนาวเทือกเขาแอลป์ให้ความชุ่มชื่น

ส่วน ยูวีออนเฟซ์ซีรั่ม และยูวีออน อายซีรั่ม เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและรอบดวงตาที่สกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ ที่ช่วยชะลอ ลดริ้วรอยและคืนความอ่อนเยาว์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำ ทั้งทดสอบแล้วว่าปราศจากสารก่อภูมิแพ้และปลอดภัยแม้แต่ผิวแพ้ง่าย

โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ยูวีออนทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะเป็นผู้รับสิทธิ์นำเข้าและทำตลาดรายแรกทั้งในไทยและในภูมิภาคเอเชีย

แชร์ข่าว :
Tags: