บริการใหม่กสิกรไทย “รับโอนเงินสกุลท้องถิ่นใน AEC+3”

บริการใหม่กสิกรไทย “รับโอนเงินสกุลท้องถิ่นใน AEC+3”
29 พฤษภาคม 2560
19753
 

บริการใหม่กสิกรไทย “รับโอนเงินสกุลท้องถิ่นใน AEC+3”ติดปีกทุกธุรกิจสู่สนามภูมิภาค

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่นักธุรกิจไทยควรคำนึงถึงไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอื่น ๆ คือ เครื่องมือทางด้านธุรกรรมการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ ไปจนถึงสร้างความได้เปรียบทางการค้าได้อย่างไม่มีสะดุด

ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศภายในภูมิภาคส่วนใหญ่ยังคงใช้สกุลเงินหลักของโลก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอลิง และ ยูโร ฯลฯ เป็นตัวกลางในการชำระเงิน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียนมีนโยบายในการสนับสนุนให้ค้าขายด้วยเงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้น ส่งผลให้การใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นสกุลเงินหยวนจีนสกุลเงินริงกิตมาเลเซียและสกุลเงินบาทไทย

“ธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3”

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นการเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารด้วยบริการทางการเงินครบวงจรและหลากหลายของ ธนาคารกสิกรไทย จึงมองภารกิจดังกล่าวเป็นเป้าหมายสำคัญของธนาคาร

หนึ่งเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคธุรกิจก็คือการเป็น“ธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3” ธนาคารกสิกรไทยจึงได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวางโครงสร้างสำหรับการชำระเงินในภูมิภาคอาเซียน+3 เพื่อเป็นธนาคารศูนย์กลางการชำระเงินระหว่างธนาคารในภูมิภาค (Regional Settlement Bank) และเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่มประเทศ+3 คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ล่าสุดธนาคารกสิกรไทยจึงได้นำเสนอบริการใหม่ ได้แก่ บริการโอนเงินทุกสกุลในกลุ่ม AEC+3 ผ่านทุกสาขาของธนาคารผ่านศูนย์บริการธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งถือเป็นธนาคารแรกในไทยที่ให้บริการดังกล่าว และเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่สามารถให้บริการนี้ได้ครบทุกสกุล

ทำการค้าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศ AEC+3 ดีอย่างไร

ข้อดีในการทำการค้าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศ AEC+3 นั้น ไม่เพียงสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน เพราะไม่ต้องเปลี่ยนเงินผ่านสกุลไปมา และยังสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมเนื่องจากอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน    นอกจากนี้ด้วยบริการนี้สามารถส่งเสริมกลยุทธ์ในการขยายฐานคู่ค้าในต่างประเทศ เนื่องจากคู่ค้าในประเทศอาเซียน+3 ส่วนหนึ่งจะนิยมทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศตนเองเท่านั้น   ดังนั้น การชำระด้วยสกุลเงิน AEC+3ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของคู่ค้า จะทำให้เข้าถึงทุกธุรกิจในท้องถิ่นได้มากขึ้น    มากไปกว่านั้น เมื่อคู่ค้าได้รับชำระหรือชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่น  ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าเงินและไม่จำเป็นต้องบริหารความเสี่ยง  ส่งผลให้คู่ค้าใน AEC+3 ไม่่มีความยุ่งยาก รวมถึงต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จึงยินดีที่จะต่อรองกับผู้ประกอบการไทยในเงื่อนไขการค้าที่ดีต่อผู้ประกอบการไทยมากขึ้น เช่น ยินดีซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น หรือยอมลดราคาสินค้าลง  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การชำระเป็นสกุล AEC+3  จึงเป็นเสมือนตัวช่วยในการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับผู้ประกอบการไทย 

WIIN – WIN ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

จากภาพ ในด้านผู้นำเข้า จากการที่คู่ค้าในกลุ่มประเทศ AEC+3 หลายรายจะทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศตนเองเท่านั้น บริการดังกล่าวจะเปิดโอกาสในการหาคู่ค้าได้มากกว่าการทำการค้าด้วยเงินสกุลใดเพียงสกุลเดียว อีกทั้งคุณสามารถทราบค่าใช้จ่ายการโอนที่แท้จริงและยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาสินค้าให้ได้ราคาลดลงเนื่องจากผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  และคุณสามารถโอนเป็นเงินสกุลท้องถิ่นไปยังกับธนาคารกสิกรไทยให้ธนาคารของคู่ค้าของคุณได้ทันที  ต่างจากการชำระด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ต้องไป clearing ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่คนละเขตเวลา (Time Zone) ทำให้ใช้เวลานานกว่า    ในทางกลับกัน หากคุณทำธุรกิจส่งออก ก็จะได้รับเงินเร็วเช่นกัน

สนใจบริการโอนเงินทุกสกุลในกลุ่ม AEC+3 ทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการรับโอนเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจระหว่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ในประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-BizContact Center 02-8888822

สนใจผลิตภัณฑ์ คลิก https://www.kasikornbank.com/th/promotion/Pages/Exotic.aspx 

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: