น้ำมันผสมทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกการปรุง (ทอด ผัด สลัด)

น้ำมันผสมทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกการปรุง (ทอด ผัด สลัด)
19 พฤษภาคม 2560
4385
 

การทำงานหรือภารกิจใดให้สำเร็จได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบที่ดีอย่างน้อย2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ การมีความรู้ความสามารถที่ดีในการทำงานการมีความพร้อมทั้งทางกายและใจในการทำงาน เมื่อพูดถึงการสร้างความพร้อมทางกายแล้วการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรับประทานอาหารนั้นการเลือกประเภทของอาหาร ส่วนผสมอาหาร วิธีการปรุงไปจนถึงน้ำมันที่ใช้ในการปรุงเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนว่าการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ จัดเป็นการดูแลตนเองและสร้างความพร้อมทางกายอย่างง่ายที่สุดสำหรับตัวเรา ญาติพี่น้อง ผู้คนรอบข้างที่ปฏิบัติตัวเหมือนเรา ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หัวใจชุ่มชื่น สดใสได้อย่างยาวนาน

 

น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธี “Emerald” คืออะไร

โดยธรรมชาติ น้ำมันพืชที่ใช้ในการปรุงอาหารจะมีส่วนผสมของกรดไขมันอิ่มตัว(Saturated Fatty Acid,SFA) กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว(Monounsaturated Fatty Acid, MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน(Polyunsaturated Fatty Acid, PUFA) ในสัดส่วนที่ต่างกันไป น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมาก ได้แก่ น้ำมันปาล์ม และน้ำมันมะพร้าว น้ำมันชนิดนี้ทนความร้อนสูง เหมาะสำหรับทำอาหารทอด น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในสัดส่วนที่มาก ได้แก่ น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันชนิดนี้ทนความร้อนปานกลาง เหมาะสำหรับทำอาหารประเภทผัด น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันชนิดนี้ทนความร้อนได้น้อย เหมาะสำหรับการทานสด เช่น ราดลงบนผักสลัด

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถนำน้ำมันเดี่ยวสองชนิดมาผสมให้เป็น “น้ำมันผสม” และดึงจุดเด่นของน้ำมันแต่ละประเภทออกมา เกิดเป็นน้ำมันผสมที่มีสัดส่วนของกรดไขมันที่สมดุล เหมาะกับวิธีในการปรุงอาหารและยังส่งผลดีต่อร่างกาย โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง

น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธี “Emerald”  นอกจากมีสัดส่วนกรดไขมันที่สมดุลแล้ว ยังได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ อาหารไทยหัวใจดีได้ตราสัญลักษณ์ อาหารรักษ์หัวใจรับรองคุณภาพว่าเมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และเลือกรับประทานทานอาหารที่ดีต่อใจ

 

ทางเลือกคุณภาพในการปรุงอาหารด้วยน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธี “Emerald

จากการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association) ได้แนะนำสัดส่วนของกรดไขมันที่ควรบริโภคประจำวันเป็น SFA : MUFA : PUFA เท่ากับ 1 : 1.5 : 1   ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้การเลือกใช้น้ำมันผสม “Emerald” ที่มีสัดส่วนของกรดไขมันที่สมดุลและสอดคล้องกับข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดเป็นทางเลือกที่สำคัญในการปรุงอาหารที่ดีต่อใจ

นอกจากการพิจารณาเรื่องสัดส่วนของกรดไขมันที่สมดุล ซึ่งเป็นผลดีในด้านสุขภาพแล้ว ผู้บริโภคยังต้องพิจารณาถึงประเภทของน้ำมันที่เหมาะสมกับการปรุงอาหาร โดยน้ำมันที่เหมาะกับการทอดแบบน้ำมันท่วมจะเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนสูง มีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวสูง น้ำมันที่เหมาะกับการผัดจะเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนปานกลาง มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลาง น้ำมันที่เหมาะกับการทานสดหรือการทำสลัด จะเป็นน้ำมันที่ไม่ทนความร้อน มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง

นอกจากนี้จุดเกิดควัน (smoke point)ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่น้ำมันเกิดการแตกตัวหรือสลายตัว ทำให้เกิดควัน มีกลิ่นไหม้ก่อให้เกิดสารประกอบที่มีพิษและสารก่อมะเร็งเป็นอีกข้อที่ผู้บริโภคควรพิจารณา เช่น ถ้านำน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาซึ่งมีจุดเกิดควันต่ำ ไปใช้ในการทอดที่อุณหภูมิสูง และใช้เวลาทอดนาน ก็จะมีควันดำและเหม็นไหม้ อาจเกิดสารประกอบเป็นพิษกับผู้บริโภคได้ ดังนั้นผู้บริโภค ควรใส่ใจ และ พิถีพิถัน ในการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะกับการปรุงอาหาร ซึ่งน้ำมันผสม Emerald มี 4 สูตร ที่ตอบโจทย์ทุกวิธีการปรุงอาหารทั้งทอด ผัด สลัด ได้อย่างครบถ้วน

 

น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธี ตราเอ็มเมอรัล ตอบโจทย์ทุกวิธีการปรุงอาหาร ทอด ผัด สลัด

Emerald oil สูตร Nutri Blend ฉลากสีน้ำตาลน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีผสมน้ำมันคาโนลาผ่านกรรมวิธี สำหรับเมนูทอดและผัดทุกชนิด อุดมด้วยโอเมก้า-3 โอเมก้า-6 ซึ่งจะไม่เพิ่มระดับไขมันในร่างกายและโอเมก้า-9ช่วยลดระดับ LDL cholesterol ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบได้ อีกทั้งยังอุดมด้วยวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) ช่วยลดการเกิดมะเร็ง และลดการทำลายหลอดเลือด และช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันอีกด้วย

Emerald oil สูตร Deep Frying Blend ฉลากสีแดง น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีผสมน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี สำหรับเมนูทอด ที่ลดไขมันอิ่มตัวถึง 40%แต่ยังคงคุณสมบัติการทนความร้อนได้ดี ทำให้อาหารทอดของคุณอร่อยและได้คุณค่า

Emerald oil สูตรStir- Frying Blendฉลากสีม่วง น้ำมันคาโนลาผ่านกรรมวิธีผสมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี สำหรับเมนูผัดอุดมด้วยวิตามินอี และโอเมก้า-3 ที่มากกว่าน้ำมันถั่วเหลืองถึง 12% อีกทั้งยังมีโอเมก้า-6และ กรดไขมัน CLA(Conjugated Linoleic Acids) ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด และช่วยในการเผาผลาญไขมันสะสมได้ดีขึ้น

Emeraldoil สูตร Salad Oil Blendฉลากสีเขียว น้ำมันคาโนลาผ่านกรรมวิธีผสมน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี เหมาะสำหรับทำน้ำสลัด มายองเนส หรือ ราดบนผักสลัดแล้วปรุงรสตามใจชอบ มีโอเมก้า-9 ใกล้เคียงน้ำมันมะกอก และสูงกว่าน้ำมันถั่วเหลือง 2 เท่า

 

 

ที่มา :

http://www.foodnetworksolution.com/ www.sc.mahidol.ac.th/www.msn.com

http://health.sanook.com/public/1221/  มติชนออนไลน์

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1300/palm-oil-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1

http://www.mmc.co.th/index.php/th/knowledge/disease-fighting-foods/768-cla

http://www.biopanax.com/shopping/index.php?route=information/article&article_id=39

แชร์ข่าว :
Tags: