"เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า จ.ชลบุรี

3 ธันวาคม 2561
9367

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรม "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ (Public Hearing  ภาคตะวันออก)"  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเวทีสำหรับภาคตะวันออก จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

วัชรี ทองโพธิ์

ผู้ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์

Email : watchareeangle@gmail.com

แชร์ข่าว :
Tags: