งานรู้ลึก รู้จริง มะเร็งในผู้หญิง

12 กันยายน 2561
427

งานเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในผู้หญิง

ภาพบรรยากาศงานรู้ลึก รู้จริง มะเร็งในผู้หญิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.2561 ที่ผ่านมา ได้ความรู้มากมายเรื่องโรคมะเร็งในผู้หญิง การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ

จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน

- พญ.ปิยะนุช จิตต์เที่ยง อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

- แพทย์จีน มาลิน ปิยะชินวรรณ แพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

วิทยากรโดย คุณ ปราย ธนาอัมพุช

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานเสวนารู้ลึก รู้จริง มะเร็งในผู้หญิง ในครั้งนี้

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All