โครงการอนุรักษ์วัดกระจี (พ.ศ. 2561)

11 กันยายน 2561
437

โครงการอนุรักษ์วัดกระจี (พ.ศ. 2561) โครงการอนุรักษ์วัดกระจี (พ.ศ. 2561)

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการฟื้นฟูภูมิปัญญาช่างฝีมือด้านสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก ระยะที่ ๒ (ปีที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแ
โครงการความร่วมมือนี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุด โดยมีแบบบูรณะและแผนงานอนุรักษ์โบราณสถานวัดกระจีระยะสั้น (สำหรับการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562) มอบให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ประโผนอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน มีกรณีศึกษาคือโบราณสถานวัดกระจี

ยชน์ในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานแห่งนี้ต่อไป

กรมศิลปากรและองค์การยูเนสโกจึงขอเรียนเชิญสื่อและสาธารณชนเข้าร่วมพิธีขอบคุณและนำเสนอแผนบูรณะ ณ วัดกระจี และการเสวนากระบวนการทำงาน ในวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-15.30 น.

โดยในช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 09.30 น.) จะเป็นการเสวนาโดยคณะทำงานหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่ออธิบายการทำงานตามกระบวนการอนุรักษ์ ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา โดยจะจัด ณ ห้องประชุม สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (196 ถนนคลองท่อ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) >> https://goo.gl/maps/wVNmYpY7oJG2

ในช่วงบ่าย เวลา 13.30-15.00 น. จะมีพิธีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอแผนบูรณะต่อผู้บริหารและชุมชน ณ โบราณสถานวัดกระจี (ถนนป่าโทน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) >> https://goo.gl/maps/FYyQL24YBiE2

กิจกรรมทั้งวันดังที่กล่าวมานี้ เปิดให้ให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง โดยรายละเอียดตามกำหนดการด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ นางมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการด้านวัฒนธรรม ทางอีเมล m.suvanatap@unesco.org หรือ โทร. 080-996-8822

แชร์ข่าว :
Tags: