สัมมนาสัญจร “EEC คนไทย.. ได้อะไร” จ.ฉะเชิงเทรา

25 กันยายน 2561
6574

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายนนี้ เวลา 13.00 น.-16.00 น.ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เชิญท่านร่วมฟังทิศทาง เมืองใหม่-รถไฟความเร็วสูง พลิกโฉมแปดริ้ว ในงานสัมมนาสัญจร "EEC คนไทย.. ได้อะไร" จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฟังปาฐกถาพิเศษ EEC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 จากผู้วางนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

และฟังบรรยายพิเศษ ความพร้อมฉะเชิงเทรารับยุทธศาสตร์ EEC โดย คุณสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวมถึงวิทยากรจากภาคนโยบายที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน EEC  ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเสวนา EEC คนฉะเชิงเทรา...ได้อะไร ซึ่งมีวิทยากรจากทั้งภาครัฐที่เป็นกำลังเสริม ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเกิดและเติบโตของ EEC

โดย....

คุณมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

 

พบกัน....วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายนนี้ เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำรองที่นั่งได้ที่  www.bangkokbiznews.com/seminar/eeccc       

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 087 511 3381

แชร์ข่าว :
Tags: