สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม“กันน็อก กันนะ"

29 สิงหาคม 2561
1008

สวมหมวกกันน็อก 100 % ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “การรณรงค์สถานศึกษาร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกและสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับนักศึกษาโดยมี นายสุราษฎร์  เจริญชัยกุล (ที่  4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร และนายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในงาน โดย มี นายนิพนธ์ เนียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) (ที่ 5 จากซ้าย)  ให้การต้อนรับ  ณ  ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

กิจกรรมการรณรงค์สถานศึกษา (อาชีวะ) ร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561 จะนำร่องจัดขึ้นใน สถานศึกษาอาชีวะ ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือ รถจักรยานยนต์ และกลุ่มคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มชื่นชอบรถจักรยานยนต์ และนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นประจำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์  อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

อีเมล์: tanasakutis@yahoo.com

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์   โทร    081  421 5249

 

แชร์ข่าว :
Tags: