SAP แต่งตั้ง เวเรนา เสี่ยว เป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาค

20 สิงหาคม 2561
1413

เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) ประกาศแต่งตั้ง เวเรนา เสี่ยว เป็นกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า

ด้วยผลงานการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 21 ปี ทั้งด้านการขาย การพัฒนาธุรกิจ และประสบการณ์ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพในกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ทำให้เวเรนามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเอสเอพีในตำแหน่งบริหารที่หลากหลายมาตลอดระยะเวลาร่วม 7 ปี โดยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า เวเรนารั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำแผนกลูกค้ากลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน ซึ่งในตำแหน่งนี้ เธอได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดและดูแลธุรกิจของบริษัทในกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (Conglomerates) ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและช่วยวางแผนงานในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้แก่ลูกค้ากลุ่มแรกที่ใช้บริการ ทั้งนี้ภายใต้การบริหารงานของเธอ ทำให้ทีมลูกค้ากลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเอสเอพีสามารถสร้างพันธมิตรในระดับผู้บริหารและแผนงานด้านนวัตกรรมร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ที่สุด 

นายคลอส แอนเดรเซน ผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงการแต่งตั้งครั้งนี้ว่า “อินโดไชน่าเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเปิดใจรับอุตสาหรรมที่ทันสมัยและนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งนำมาสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานจากนวัตนกรรมที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ในลักษณะนี้ช่วยให้เอสเอพีบรรลุความมุ่งมั่นในการช่วยสนับสนุนประเทศเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัล”

“เอสเอพี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง 23 ปี โดยเริ่มต้นจากการให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และขยายต่อไปอีกมากกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้ดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีผู้นำด้านอุตสาหกรรมของไทยจำนวนมากที่ไว้วางใจให้เอสเอพีช่วยบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”

“ภูมิภาคอินโดไชน่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ หลากหลาย และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงพลังงาน และค้าปลีกล้วนมีศักยภาพในการเติบโต” เวเรนา เสี่ยว กรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่าคนใหม่ กล่าว “ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เปิดทางให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ดิฉันตื่นเต้นที่จะได้ทำงานเพื่อให้เอสเอพีสามารถสนับสนุนประเทศไทยเดินไปสู่เป้าหมายต่างๆ ด้านนวัตกรรมได้ ขณะเดียวกันกับที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอินโดไชน่าก็มีแนวนโยบายของตนเอง และดิฉันเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ในระดับการเติบโตเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของเอสเอพีคือการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เดินหน้าได้ดียิ่งขึ้นและประชาชนของแต่ละประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น”

ในฐานะกรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า คนแรกที่เป็นผู้หญิง เวเรนามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านสเต็ม  ( วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)

แชร์ข่าว :
Tags: