กสร.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขจัดการใช้แรงงานเด็ก

17 เมษายน 2561
375

กสร.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

       

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯจากภาครัฐและเอกชน การประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญ เช่น พิจารณา ร่างรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐การปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เพื่อให้สามารถดำเนินการปฎิบัติได้จริง เป็นต้น วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All