ห้องเรียน MBA เปิดสอบชิงทุนการศึกษา80,000 บาท

8 มีนาคม 2561
500

โค้งสุดท้ายสำหรับห้องเรียน MBA เปิดสอบชิงทุนการศึกษา และส่วนลดพิเศษ มูลค่ากว่า 80,000 บาทฟรี สมัครด่วน!! ภายใน วันที่ 1 เมษายน 2561 นี้

ร่วมค้นหาอาชีพนักบริหารธุรกิจ และ HR Business Partner ในยุค Digital เก่งลงทุนและแสวงหาโอกาส เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM)   หลักสูตรเดียวที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการ เนื้อหาการเรียนครอบคลุมการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (POS)  หลักสูตรหนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์การเป็น New Gen Leader ให้สามารถยกระดับตนเองให้เป็น Business Partner และนักจัดการองค์การแนวใหม่ที่มีศักยภาพ

    เรียนรู้การจัดการธุรกิจแบบครบวงจรทั้งการจัดการธุรกิจและ Supply Chain Management เพื่อให้เข้าใจกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค มุ่งเน้นการเรียนแนวใหม่ที่ทำให้เข้าใจการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักบริหารชั้นนำโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดและเชื่อมโยงธุรกิจแก่นักศึกษาที่เป็นเจ้าของสินค้า ผ่านทางเครือ CP/CP ALL
    เน้นการนำกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การบริหารองค์การ (Organization) และการบริหารคน (People) มาใช้ร่วมกัน เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้นำขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น future leader

สิทธิพิเศษ 

    รับทุนการศึกษาและส่วนลดมูลค่ากว่า 80,000 บาทวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว และโปรแกรม Career-Coaching โดยคณาจารย์ที่ได้รับการ Certified โดยตรง มูลค่า 10,000 บาท ฟรีทันทีแบ่งชำระค่าเทอมได้เป็น 22 เดือน 

หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมัครเรียน http://pimnet.pim.ac.th/stuprofile/graduate/ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://mba.pim.ac.th/ โทร. 02-855-0471

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All