MBA พีไอเอ็ม เปิดสอบชิงทุนและส่วนลดพิเศษ กว่า 80,000 บาทฟรี

14 กุมภาพันธ์ 2561
522

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ! หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตอบโจทย์การสร้าง Entrepreneur และ Leader New Gen ให้เก่งทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ ด่วน ภายในวันที่ 3 มีนาคม นี้

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !  หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตอบโจทย์การสร้าง Entrepreneur และ Leader New Gen ให้เก่งทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่   ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาดังนี้

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM)  

    หลักสูตรเดียวที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการ เนื้อหาการเรียนครอบคลุมการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

üเรียนรู้การจัดการธุรกิจแบบครบวงจรทั้งการจัดการธุรกิจและ Supply Chain Management เพื่อให้เข้าใจกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค 

üมุ่งเน้นการเรียนแนวใหม่ที่ทำให้เข้าใจการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักบริหารชั้นนำ

üโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดและเชื่อมโยงธุรกิจแก่นักศึกษาที่เป็นเจ้าของสินค้า ผ่านทางเครือ CP/CP ALL

สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (POS)

     หลักสูตรหนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์การเป็น New Gen Leader ให้สามารถยกระดับตนเองให้เป็น Business Partner และนักจัดการองค์การแนวใหม่ที่มีศักยภาพ

üเน้นการนำกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การบริหารองค์การ (Organization) และการบริหารคน (People) มาใช้ร่วมกัน เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

üเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้นำขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น future leader

 

สิทธิพิเศษ

      รับทุนการศึกษาและส่วนลดมูลค่ากว่า 80,000 บาทวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว และโปรแกรม Career-Coaching โดยคณาจารย์ที่ได้รับการ Certified โดยตรง มูลค่า 10,000 บาท ฟรีทันทีแบ่งชำระค่าเทอมได้เป็น 22 เดือน

สมัครเรียน คลิ๊ก

หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โทร. 02-855-0471 อีเมล์ mba@pim.ac.th เว็บไซต์ http://mba.pim.ac.th,  เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/mbapanyapiwat/

แชร์ข่าว :
Tags: