โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มาจัดประชุมวิชาการ เพื่อการพัฒนายาเบาหวาน

14 กรกฎาคม 2560
344

อุปกรณ์ในการฉีดยาอินซูลินชนิดใหม่ๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย

นายมิไฮ อีริเมสซูผู้จัดการทั่วไป บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด(ที่ 7 จากซ้าย)ร่วมกับดร.คริสตินี บราวน์ แฟรนเซ็น รองประธานบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และนาย

เฟเดอร์ริกซ์ เคียร์ รองประธานอาวุโสบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนายาเบาหวานและอุปกรณ์ในการฉีดยาอินซูลินชนิดใหม่ๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเบา

หวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลในการชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนในอนาคต รวมถึงมีความสะดวกในการบริหารยาได้ดียิ่งขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจากพันเอก(พิเศษ)รองศาสตราจารย์

แพทย์หญิง อภัสนี บุญญาวรกุล ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ที่ 4 จากซ้าย)และศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลรามา

ธิบดี(ที่ 1 จากซ้าย)ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้น 8 โรงแรมโซ โซฟิเทล ถนนสาทร กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

อีเมล์: tanasaku@corepeak.com

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

โทร. 02-439-4600 ต่อ 8301, 081-421-5249

แชร์ข่าว :
Tags: