สมาคมนิสิตเก่าMBAจัดงานใหญ่มอบรางวัล DRIVE AWARD 2017

19 มิถุนายน 2560
556

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับ 7 บุคคลและองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานใหญ่เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ให้กับ 7 บุคคลและองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีส่วนสำคัญทางด้านสังคม และธุรกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ในวาระ ๑๐๐ ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครบรอบ 35 ปีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม DRIVE AWARD 2017 เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ให้กับ 7 กลุ่มองค์กรและบุคคล ที่มีผลงานและธรรมาภิบาลเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละสาขา ว่าเป็นต้นแบบในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคม และธุรกิจของประเทศ

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอฯ ร่วมมือกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิตฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม  DRIVE AWARD 2017 เฟ้นหาองค์กรและบุคคลที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ประกอบด้วย DRIVE AWARD 2017 Management, DRIVE AWARD 2017 Strategic, DRIVE AWARD 2017 Marketing, DRIVE AWARD 2017 Human Resource, DRIVE AWARD 2017 Finance, DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน, และ DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน โดยในเบื้องต้นได้ทำการคัดเลือก บริษัทธุรกิจ 5 อันดับแรกที่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย

 

- DRIVE AWARD 2017 Management ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด, และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

- DRIVE AWARD 2017 Strategy  ได้แก่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, และ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

 

- DRIVE AWARD 2017 Marketing ได้แก่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

- DRIVE AWARD 2017 Human Resource ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

- DRIVE AWARD 2017 Finance ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

- DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ นางฉวีวรรณ หัตถกรรม, นายประภาส สุวรรณรัตน์, นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์, นายรังสรรค์ วงศ์งาม และนายสงัด ศรีสุขโข  

 

- DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท, วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ, วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด, และ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

โดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ ได้ทำการคัดเลือกองค์กรและบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้ง 7 สาขาๆละ 5 องค์กรและบุคคล เพื่อรับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ทั้งนี้จะมีการประกาศผู้ได้รับเลือกเป็น DRIVE AWARD 2017 Excellence สาขาละ 1 รางวัล ในวันงาน พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายนนี้ เวลา 1800 - 21.00 น ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

คุณชาติชาย กล่าวทิ้งท้ายว่า กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกปี โดย DRIVE AWARD 2017 ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นแนวทาง เป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กรต่างๆแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล DRIVE AWARD จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ทั้ง 7 สาขา  

-      เกณฑ์การตัดสิน DRIVE AWARD 2017 Management

การบริหารจัดการองค์กร           

 1. การจัดการภายในองค์กร
 2. ความยั่งยืน
 3. การวางกลยุทธ์
 4. การเงิน
 5. การตลาด
 6. ทรัพยากรมนุษย์
 7. ส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม
 8. โครงการเพื่อสังคม
 9. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 10. สนับสนุนวัฒนธรรม

ด้านธรรมาภิบาล

 1. ส่งเสริมคุณธรรม
 2. ดูแลผู้ถือหุ้น
 3. ดูแลคู่ค้า

 

-      เกณฑ์การตัดสิน DRIVE AWARD 2017 Strategy

กลยุทธ์ธุรกิจ

 1. แนวการวางกลยุทธ์ธุรกิจ
 2. การเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม
 3. สร้างบุคคลากรรองรับกลยุทธ์
 4. มีการทำวิจัยและพัฒนา
 5. ออกสินค้าตัวใหม่
 6. ความยั่งยืน
 7. มีการสื่อสารกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กร

ด้านธรรมาภิบาล

 1. โครงการเพื่อสังคม
 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. สนับสนุนวัฒนธรรม
 4. ส่งเสริมคุณธรรม
 5. ดูแลผู้ถือหุ้น
 6. ดูแลคู่ค้า

 

-      เกณฑ์การตัดสิน DRIVE AWARD 2017 Marketing

การตลาด

 1. การรับรู้ของตราสินค้า
 2. การเติบโตของยอดขาย
 3. ส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม

ด้านธรรมาภิบาล

 1. โครงการเพื่อสังคม
 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. สนับสนุนวัฒนธรรม
 4. ส่งเสริมคุณธรรม
 5. ดูแลผู้ถือหุ้น
 6. ดูแลคู่ค้า

 

-      เกณฑ์การตัดสิน DRIVE AWARD 2017 Human Resource

ด้านการบริหารงาน

 1. อัตราหมุนเวียนพนักงาน
 2. การฝึกอบรมพนักงาน
 3. สวัสดิการพนักงาน
 4. ให้ทุน (Scholaship)
 5. ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร  
 6. อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น
 7. ส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม
 8. โครงการเพื่อสังคม CSR​
 9. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ด้านธรรมาภิบาล

 1. สนับสนุนวัฒนธรรม
 2. ส่งเสริมคุณธรรม
 3. ดูแลผู้ถือหุ้น
 4. ดูแลคู่ค้า

 

-      เกณฑ์การตัดสิน DRIVE AWARD 2017 Finance

ด้านการบริหารการเงิน

 1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2016

ด้านธรรมาภิบาล

 1. โครงการเพื่อสังคม CSR
 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. สนับสนุนวัฒนธรรม
 4. ส่งเสริมคุณธรรม
 5. ดูแลผู้ถือหุ้น

6. ดูแลคู่ค้า                                                          

 

-      เกณฑ์การตัดสิน DRIVE AWARD 201) ปราชญ์ชาวบ้าน

 1. องค์ความรู้
 2. แรงขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจชุมชน
 3. ผลงานที่เห็นประจักษ์หรือได้รางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ

 

-      เกณฑ์การตัดสิน DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน

 1. ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของวิสาหกิจชุมชน
 2. แรงขับเคลื่อนต่อชุมชนและสังคมภายนอก
 3. การยอมรับและรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

ทุ่ม3หมื่นล้านตรึง‘ดีเซล30บาท’