“ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง”

16 มิถุนายน 2560
846

อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ร่วมกับสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง”

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ร่วมกับสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” ในรูปแบบของ“กุหลาบเวียงพิงค์” ซึ่งสื่อความหมาย ถึงสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ ด้วยอนุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฏร์ เพื่อทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเป็นพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ศูนย์การค้าฯได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จันทน์ กุหลาบเวียงพิงค์ ให้กับจิตอาสา,ลูกค้า,พนักงาน,มิตรร่วมธุรกิจ,และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นจำนวน 99,999 ดอก ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งรอบกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบเช้าตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. และบ่ายเวลา 16.00 - 18.00 น. บริเวณลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ รวมดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง” นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะ ความรู้การทำดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตตามปณิธานของศูนย์การค้าฯ ที่จะเป็นศูนย์การค้าแห่งชุมชนอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-087-8217-19

แชร์ข่าว :
Tags: