ซีพีเอฟจัดกิจกรรม “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก”

16 มิถุนายน 2560
403

สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยจับมือซีพีเอฟร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

 

 

สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟจัดกิจกรรม “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก” (World Day Against Child Labour) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อแสดงเจตน์จำนงอย่างแน่วแน่ของสมาพันธ์ฯและซีพีเอฟ ในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมประมงไทยและสัตว์น้ำ โดยมี นางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว (แถวหลังที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทน ซีพีเอฟ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และผลิตภัณฑ์อาหารให้กับ นายประสิทธิ์ สุวรรณ (แถวหลังที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และยังสนับสนุนให้กับสถานศึกษาที่ดูแลลูกหลานแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมประมงในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กต่างชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสาหรับเด็กข้ามชาติ และโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร./

 

 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: