โอกาสของอุตสาหกรรมอากาศยาน

14 มิถุนายน 2560
316

"แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง"

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง

ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง" พร้อมร่วมฟังบรรยายเรื่อง "โอกาสของอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทย" ซึ่งมีผู้บริหารในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมมิตติ้ง รูม 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All

ทุ่ม3หมื่นล้านตรึง‘ดีเซล30บาท’