กกต. ประกาศรายชื่อจาก 45 พรรค เสนอชิงนายกรัฐมนตรี

11 กุมภาพันธ์ 2562
2,536

กกต. ประกาศรายชื่อจาก 45 พรรค เสนอชิงนายกรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสํานักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้ รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

.

.

.

.

.

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง