'สมชาย' ชงร่างแก้กม.ยาเสพติด เปิดช่องใช้กัญชา-กระท่อม สะกัดรักษาโรค

28 กันยายน 2561
2,022

“สมชาย” ชงร่างแก้กม.ยาเสพติด เปิดช่องใช้กัญชา-กระท่อม สะกัดรักษาโรค เตรียมเปิดเวทีฟังความเห็น ก่อนส่งสนช. พิจารณา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ฐานะผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... เปิดเผยว่าตนพร้อมด้วย สมาชิก สนช. จำนวน 43 คน เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ต่อที่ประชุมสนช. เพื่อแก้ไขให้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ กัญชาและพืชกระท่อม สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ หลังจากมีผลพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่า สารที่สะกัดได้จากกัญชาสามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วมีอาการที่ดีขึ้น โดยล่าสุดนั้นตนได้นำเสนอร่างแก้ไขให้กับทางเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสนช. เพื่อนำร่างกฎหมายรับฟังความเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ของสนช. เบื้องต้นคาดว่าการรับฟังเนื้อหาผ่านทางเว็ปไซต์จะใช้เวลา 15 วัน และจะเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะเสนอให้ สนช. พิจารณาในวาระแรกได้

นายสมชาย กล่าวถึงสาระของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งเป็นส่วนที่แก้ไขของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ว่า กรณีจะนำยาเสพติดประเภท 2 หรือ ประเภท 5 ทำประโยชน์เพื่อวิจัยทางการแพทย์ หรือ ทางราชการ ต้องได้รับอนุญาต สำหรับผู้มีสิทธิของอนุญาตได้ ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือ องค์การเภสัชกรรม , ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ, ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ เวชกรรม, เภสชกรรม, ทันตกรรม, สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง, แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย, แพทย์แผนไทยประยุกต์

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า ร่างกฎหมายกำหนดเงื่อนไขให้สำหรับผู้ขออนุญาตส่วนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ด้วยคือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย, ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สดว่ากระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต, สาระเหยรวมถึง กฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยยา รวมถึงไม่อยู่ระหว่างเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์, ไม่เป็นบุคคลวิกลจริย ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

“ร่างกฎหมายยังกำหนดการอนุญาตให้ทดลองปลูก, ผลิต, เสพหรือครอบครอง โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต นอกจากนั้นยังยกเว้นความผิดสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดประเภท 2 และ ประเภท 5 เพื่อเป็นยารักษาโรคแต่ต้องมีใบอนุญาต” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวด้วยว่าสำหรับ สนช. ที่ร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว อาทิ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ , นายสนิท อักษรแก้ว, นายยุทธนา ทัพเจริญ, พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม, นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ที่แสดงความเห็นสนับสนุนด้วยและเชื่อว่าจะได้รับความเห็นชอบเพราะเป็นร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง