สมาร์ท 'ฟูลฟิลล์เมนท์' หัวใจอีคอมเมิร์ซแห่งอนาคต

12 กันยายน 2561 | โดย Wariya Khamchana
4,733

การมาของดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของตลาด ผนวกกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มความซับซ้อน มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ได้บีบให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว หาวิธีการหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด

ผลสำรวจ “เทรนด์ในอนาคตของบริการฟูลฟิลล์เมนท์” ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า แพ็ค และจัดส่ง ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย “ซีบรา เทคโนโลยีส์” ผู้ผลิตและจำหน่ายโซลูชั่นสำหรับอ่านบาร์โค้ดและการพิมพ์จากสหรัฐ รายงานว่า ภายในปี 2571 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า กว่าครึ่ง หรือ 55% ของพัสดุที่สั่งซื้อบนอีคอมเมิร์ซจะถูกจัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง

นอกจากนี้ 67% ของบริษัทโลจิสติกส์คาดการณ์ว่า ภายในปี 2566 จะสามารถจัดส่งพัสดุถึงที่หมายภายในวันเดียวกันได้ 96% คาดว่าจะใช้บริการจัดส่งแบบเครือข่ายผู้ขับขี่ที่เลือกให้บริการตามคำสั่งซื้อบางรายการ(crowdsourced delivery) ภายในปี 2571

ซีบราพบว่า 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า อีคอมเมิร์ซกำลังเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการส่งมอบที่เร็วขึ้น เพื่อการตอบสนองแนวโน้มดังกล่าวบริษัทต่างๆ กำลังหันไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอนาไลติกส์เพื่อนำระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบที่ช่วยในการมองเห็นสินค้า และ บิสิเนส อินทิลิเจนซ์ หรือเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจในหลายมิติ ไปใช้ในซัพพรายเชนเพื่อแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบออนดีมานด์ตามความต้องการของผู้ซื้อ

ทาน อิ๊ก จิน ผู้จัดการธุรกิจ เวอร์ติเคิล โซลูชั่นส์ ซีบรา เทคโนโลยีส์ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ด้วยแรงผลักดันจากเหล่านักช้อปที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและเชื่อมต่อการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต และบริษัทโลจิสติกส์จึงร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนบทบาทในรูปแบบที่ไม่มีมาก่อนเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ซื้อในด้านการจัดส่งสินค้าผ่านออนนิแชนแนล(omni-channel) 

มุ่งบริการครบวงจร

ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติงานที่ธุรกิจค้าปลีกต้องการให้เกิดขึ้น โดย 7 ใน 10 ของผู้บริหารเห็นด้วยว่า จะมีผู้ค้าปลีกจำนวนมากขึ้นที่เปลี่ยนร้านค้าให้กลายเป็น “fulfillment center” ที่สามารถรองรับการคืนสินค้า ภายในปี 2566 ร้านค้าปลีก 99% วางแผนที่จะให้บริการแบบสั่งซื้อออนไลน์และรับของที่ร้านเพื่อให้การบริการฟูลฟิลล์เมนท์มีความคล่องตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ขั้นตอนในการรับคืนสินค้าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจค้าปลีกและบริษัทโลจิสติกส์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 93% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นพ้องกันว่า การรับและจัดการการคืนสินค้ายังคงเป็นเรื่องท้าทาย กระบวนการการรับคืนสินค้าในหลายธุรกิจยังมีข้อบกพร่องและต้องการการพัฒนา ปัจจุบัน 58% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นธุรกิจค้าปลีกคิดค่าบริการเพิ่มกรณีคืนสินค้า และ 71% ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายนี้ในอนาคต

ขณะที่ 92% ของผู้ตอบแบบสอบกล่าวว่า เงินทุนเพื่อจัดตั้งและค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินการเพื่อให้บริการแบบออมนิแชนแนล หรือบริการที่มีทั้งช่องทางออฟไลน์คือมีหน้าร้าน และออนไลน์คือมีเว็บไซต์ ถือเป็นความท้าทายหลัก

"ในอนาคตซัพพลายเชนต้องมีโซลูชั่นส์ที่เชื่อมโยง มีข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ และเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำ และความคุ้มค่าในการขนส่งและแรงงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน" 

ธุรกิจไทยตื่นตัวลงทุน

ผู้บริหารที่ตอบแบบสำรวจคาดว่า เทคโนโลยีใหม่ที่จะพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจ หรือที่เรียกกันว่า “disruptive technologies” มากที่สุด ก็คือ โดรน หรือยานพาหนะที่ไร้คนขับ ขับขี่ได้เอง, เทคโนโลยีที่สวมใส่ไว้กับร่างกาย(แวร์เอเบิล) และเทคโนโลยีพกพา รวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และแพลตฟอร์มการจัดการสินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้นจาก 32% เป็น 95% ในปี 2571 ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนโดยอาร์เอฟไอดีจะช่วยให้สามารถมองเห็นข้อมูลสินค้าคงคลังได้ลึกลงไปถึงระดับรายการย่อยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งยังเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลังและความพึงพอใจของผู้ซื้อพร้อมกับลดปัญหาสินค้าขาดหรือมีมากเกินความต้องการในสต๊อก หรือปัญหาความผิดพลาดในการเติมสินค้า

ศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัท ซีบราเทคโนโลยีส์เสริมว่า อีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตอย่างมากในประเทศไทยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังได้เห็นว่าเทรนด์สำคัญๆในหลายธุรกิจซึ่งมีการปรับตัวเพื่อให้บริการผู้บริโภคทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการศึกษาและนำข้อมูลการใช้บริการของผู้บริโภคมาใช้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจัดส่งที่รวดเร็วมากขึ้น

“เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เริ่มเห็นว่ามีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างแวร์เอเบิล เวอร์ชวลเรียลริตี้ ระบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้งานเชิงโมบิลิตี้ที่มากขึ้น มากกว่านั้นข้อมูลเข้ามาเพิ่มความสำคัญในฐานะเครื่องมือทางการตลาด ขณะนี้กลุ่มธุรกิจที่ตื่นตัวลงทุนทางเทคโนโลยีอย่างมากประกอบด้วยค้าปลีก การผลิต และโลจิสติกส์ตามลำดับ"

ส่วนของซีบรา เปิดตัวเครื่องพิมพ์แบบพกพาและเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่รวมกว่า 5 รุ่น สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการด้านฟูลฟิลล์เมนท์โดยเฉพาะ เชื่อว่าไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตได้ต่อเนื่อง ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอีอีซี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: