รายย่อยไอเฟค ขอบคุณ 'พล.ต.บุญเลิศ-ฉัตรณรงค์' กล้าหาญสั่งปลด 'ศุภกร'

7 กันยายน 2561
4,968

รายย่อย-ผู้ถือหุ้นกู้ไอเฟค ร่อนจดหมายเปิดผนึกขอบคุณ 2 กรรมการฝ่ายธรรมะ "พล.ต.บุญเลิศ-ฉัตรณรงค์" ที่แสดงกล้าหาญ สั่งปลด "ศุภกร" วอนสาง 5 ปัญหาเร่งด่วน คัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ-เพิกถอนสัญญาประนอมหนี้-ฟื้นรร.ดาราเทวี


นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (7 กันยายน 2561) ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงพล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการไอเฟค เพื่อขอแสดงความขอบคุณในความกล้าหาญยืนหยัดในความถูกต้อง ที่ได้ใช้อำนาจที่พึงมีของท่านในตำแหน่งกรรมการและรักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยมีมติให้นายศุภกร แย้มงามเหลือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพ้นจากตำแหน่งในไอเฟค เนื่องจากแต่งตั้งตนเองขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยพลการ

ทั้งนี้ ด้วยเจตนารมย์ที่แน่วแน่ของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่จะแก้ไขวิกฤติของบริษัทฯที่สะสมเป็นเวลานาน กลุ่มผู้เดือดร้อนจากการลงทุนในไอเฟค ใคร่ขอให้ท่านได้พิจารณาปัญหาเร่งด่วนของบริษัทฯดังนี้

1.ขอให้คัดค้านการยื่นคำร้องของนางสมศรี จีระวิพูลวรรณ เพื่อขอฟื้นฟูกิจการไอเฟค ต่อศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ฟ.14/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยเร่งด่วน

2.ขอให้เพิกถอนการทำสัญญาประนอมยอมความในศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ผบ.1124/2561 และคดีหมายเลขดำที่ ผบ.1964/2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นของไอเฟค ได้มีหนังสือถึงท่านในฐานะกรรมการบริษัทฯเพื่อให้ดำเนินการคัดค้าน เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความ และดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างกระทำการแทนบริษัท และบริษัทย่อย โดยไม่มีอำนาจกระทำได้

3.ให้ดูแลพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของโรงแรมดาราเทวีอย่างเร่งด่วน ซึ่งพบว่ามีระดับผู้บริหาร,พนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, และพนักงานทั่วไป ลาออกเป็นจำนวนมาก, ผลประกอบการรายได้ต่อเดือนลดลง, มีหนี้สินค้างชำระ, ชื่อเสียงและระดับการให้บริการลดลงอย่างรุนแรง

4.ให้ควบคุมดูและมิให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเก็บรักษาตรวจสอบเอกสารทางบัญชีการเงิน เอกสารสัญญาทั้งหมด พึงระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย

5.จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวม 7 คน ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการคืนอำนาจที่แท้จริงให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแสดงเจตจำนง ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนในครั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือต้องก่อหนี้เพิ่มจากหนี้ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะรักษาความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เพื่อช่วยเหลือแก้ไขวิกฤติของบริษัทฯ ให้บริษัทฯสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดี ปราศจากการทุจริต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: