'อนุพงษ์' มั่นใจยึดแนวทาง 'ไทยนิยมยั่งยืน' ชาวบ้านวิถีชีวิตดีแน่นอน

7 กันยายน 2561
234

“รมว.มหาดไทย” มั่นใจยึดแนวทาง โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชาวบ้านวิถีชีวิตดีแน่นอน หลังรัฐกระจายเม็ดเงิน 9 หมื่นล้าน ลง 8 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาใหม่ ชาวนา ปชช.ถูกหลอกลวง และยาเสพติด

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยยั่งยืน สรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า ภายหลังที่ ครม.รับทราบแผนดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.61 รัฐบาลได้ส่งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้อง 4 ครั้ง ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวม 82,271 แห่ง มีประชาชนเข้าร่วม 8.08 ล้านคน

 

ซึ่งได้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตามกรอบหลัก 10 เรื่อง และมีประเด็นสำคัญเพิ่มเติม เช่น การจัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ปัญหาภัยแล้ง มาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดีและมาตรการช่วยเหลือชาวนา ประชาชนไม่ถูกหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาดังกล่าวทันที  

 

 

'บิ๊กป๊อก'ลุยแก้ปัญหา'หลอกลวง-ยาเสพติด'

 

โดยมี โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน กำหนดมาตรการช่วยเหลือใน 4 มิติ คือ 1.มีงานทำ 2.ฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา 3.เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 4.เข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน

 

 

'บิ๊กป๊อก'ลุยแก้ปัญหา'หลอกลวง-ยาเสพติด'

 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร วงเงิน 24,301 ล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีแผนพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการน้ำ , ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน , โครงการด้านการปศุสัตว์ และโครงการด้านผลลผิตทางการเกษตร และ 3.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน วงเงิน 50,379 ล้านบาท

 

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ขยายเวลาอนุมัติโครงการไปถึงปลายปี 61 , โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน 9.3 พันล้านบาท และชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และโครงการอื่นๆ อาทิการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เป็นต้น

 

 

'บิ๊กป๊อก'ลุยแก้ปัญหา'หลอกลวง-ยาเสพติด'

 

 

                “ชาวบ้านตอบรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นอย่างดี แต่ต้องใช้เวลาต้องค่อยๆ ทำไป เพราะเป็นเรื่องยากในการเปลี่ยนความเคยชินเดิมๆ และบางส่วนก็เริ่มคล้อยตามไป คงต้องให้ค่อยๆ เรียนรู้ไป และเชื่อว่าหากทุกฝ่ายเดินตามแนวทางนี้ นอกจากจะแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศได้อย่างยั่งยืนแล้ว ผมยังมั่นใจว่าจะทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตดีขึ้นแน่นอน”

 

               พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวและว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และถือเป็นการพลิกวิธีการทำงานจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมอย่างแท้จริง ด้วยการเสนอความต้องการ และเสนอปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ให้ภาครัฐสนับสนุน โดยมีทีมขับเคลื่อนฯ ลงไปรับฟังปัญหาถึงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน แตกต่างจากเดิมที่ภาครัฐ จะกำหนดนโยบายลงไป ซึ่งบ้างครั้งไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: