เปิดศูนย์ 'ครอบครัวพอเพียง' สืบสานปณิธาน ในหลวงร.9

5 กันยายน 2561
3,920

มก.ผนึกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เปิดชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมก. สืบสานปณิธานในหลวงร.9 กระตุ้นนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม เผยนักเรียนสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สอบติดทีแคสรอบแรก แฟ้มสะสมงานเพียบ

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีมก. กับ นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ นางอริยสิริ กล่าวว่า มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีเป้าหมายที่จะสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับโรงเรียน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 12 ปี มีเครือข่ายที่เป็นสถานศึกษากระจายทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่เป็นสมาชิก กว่า 5 ล้านคน นักเรียนส่วนใหญ่ก็ได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้วจำนวนมาก

ทั้งนี้ จากที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้หารือกับ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)เพื่อติดตามสมาชิกที่ปัจจุบันเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้น ได้สานต่อกิจกรรมของครอบครัวพอเพียงต่อไป ซึ่ง รมช.ศธ. เห็นด้วย และแนะนำด้วยว่า นักเรียนที่เป็นสมาชิกครอบครัวพอเพียงสามารถสมัครเข้าระบบการคัดเลือกรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือททีแคส ปีการศึกษา 2561 รอบแฟ้มสะสมผลงานได้

“จากการสำรวจของมูลนิธิฯ พบว่า ปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักเรียนยื่นสมัครรอบแฟ้มสะสมผลงาน โดยใช้กิจกรรมที่ทำกับมูลนิธิฯ ไปยื่น และผ่านการคัดเลือก 7,853 คน ทั้งนี้ เด็กไม่ได้พูดถึงเกียรติบัตรที่ได้รับ แต่จะกล่าวถึงกิจกรรมที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และประเทศ เช่น นักเรียนม.ปลาย จะสอนเสริมให้กับน้อง ม.ต้น ให้อ่านออกเขียนภาษาไทยได้คล่อง ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระให้กับครูได้ และขยายกิจกรรมไปสู่ชุมชนอีกด้วย การจัดตั้งชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” นางอริยสิริ กล่าว

นาวาอากาศโท งามลมัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตบูรณาการองค์ความรู้ มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต ของ มก. พ.ศ.2560-2569 ยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ การสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกให้เกิดความยั่งยืน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นิสิต มก.ได้พัฒนาศักยภาพนิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลทุกมิติบนพื้นฐานของความเป็นไทย และก่อให้เกิดการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงด้วยเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: