โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง '5ศาสตราจารย์' สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 สิงหาคม 2561
17,310

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "5ศาสตราจารย์" สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ราชกิจจานุเบกษา (17ส.ค.2561) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสุขศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒. รองศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
๓. รองศาสตราจารย์เมตตา วิวัฒนานุกูล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. รองศาสตราจารย์บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. รองศาสตราจารย์กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง