TEAMG เปิดเทรด 2.84 บาท

12 กรกฎาคม 2561
2,299

TEAMG เปิดเทรดวันแรกที่ 2.84 บาท สูงกว่าราคาขายไอพีโอ 17%

หุ้นบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเทรดวันแรกที่ 2.84 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 บาท หรือ 17.36% จากราคาขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO) ที่ 2.42 บาท/หุ้น

TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยมีจุดเด่นที่บริการที่ครบวงจรและเป็น One Stop Service รวมถึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการและหลายอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนภาครัฐเพื่อยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศเป็นบวกโดยตรงต่อธุรกิจของ TEAMG รวมถึงยังมีโอกาสเติบโตในส่วนงานภาคเอกชนและตลาดต่างประเทศที่เร่งลงทุนด้วยเช่นกัน

แชร์ข่าว :
Tags: