วาตภัยถล่มภาคใต้ 10 จังหวัด 28 อำเภอ ปชช.เดือดร้อน 860 หลังคาเรือน

19 มิถุนายน 2561
2,607

ปภ.รายงาน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 860 หลังคาเรือน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกสะสมและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 61

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 10 จังหวัด 28 อำเภอ 97 ตำบล 256 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 860 หลังคาเรือน 2,204 คน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว พร้อมประสานภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกสะสมและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 61

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2561 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 10 จังหวัด 28 อำเภอ 97 ตำบล 256 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 860 หลังคาเรือน 2,204 คน ได้แก่ พัทลุง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอป่าบอน อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอศรีนครินทร์ รวม 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 77 หลัง 81 คน พังงา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี รวม 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 159 หลัง 496 คน

ระนอง เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรี รวม 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง ตรัง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง รวม 23 ตำบล 64 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 233 หลัง 618 คน นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด และอำเภอขนอม รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 22 หลัง 64 คน สตูล เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอควนกาหลง รวม 13 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 122 หลัง 292 คน

สงขลา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ รวม 6 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 31 หลัง 77 คน ภูเก็ต เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต รวม 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 30 หลัง 75 คน นราธิวาส เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอระแงะ รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 54 หลัง 177 คน กระบี่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภออ่าวลึก อำเภอลำทับ และอำเภอเขาพนม รวม 27 ตำบล 102 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 129 หลัง 309 คน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว

ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น อีกทั้งมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้น อาจทำให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม รวมถึงคลื่นลมแรงขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 11 จังหวัด ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศ ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง