วันแรก! ไหว้พระ ชมวังงานใต้ร่มพระบารมี 236 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

21 เมษายน 2561
8,333

วธ.ตักบาตรพระสงฆ์ 237 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช พร้อมเปิดวันแรกกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมวัง พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 237 รูป เนื่องในโอกาส 236 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 21 – 25 เม.ย. 2561 รวม 5 วัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองตลอด 236 ปี โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา กรมการศาสนา (ศน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกันพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 237 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


จากนั้นเวลา 10.00 น.ที่โรงละครแห่งชาติ ได้พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้แทน 5 ศาสนา จำนวน 500 คน เข้าร่วมในพิธี อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย


สภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง สมาคมฮินดูสมาช สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา เป็นต้น สำหรับพิธีการในส่วนของศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล จากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร และผู้นำศาสนาซิกข์ สวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา
นายวีระ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมวัง พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน งานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่าง 21-25 เม.ย.นี้ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคคณะสงฆ์ กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ขสมก. จัดรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดา ให้บริการรับ – ส่งประชาชน 18 จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ฟรี อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร – สวนสันติชัยปราการ – วัดชนะสงคราม – วังบางขุนพรหม – พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ - วัดสระเกศ – ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ – มิวเซียมสยาม – พิพิธภัณฑ์ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ – ศาลหลักเมือง เป็นต้น ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการศาสนา โทร. 0 2209 3728 หรือสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765


อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นของวันนี้เวลา 18.15 น.บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ จะมีพิธีเปิดงานและ 11 ริ้วขบวนประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ และเหตุการณ์สำคัญรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “รัตนโกสินทร์เรืองรอง” ได้แก่ 1. เฉลิมฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2.รัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง 3.รัชกาลที่ 2 ฟูเฟื่องวรรณกรรม 4.รัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ 5.รัชกาลที่ 4 แนวคิดอารยะ 6.รัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล 7.รัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา 8.รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตย 9.รัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี 10.รัชกาลที่ 9 พระบารมีเปี่ยมล้น และ 11.รัชกาลที่ 10 ประชาชนเปี่ยมสุข ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมริ้วขบวนดังกล่าว

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง