ท็อปส์กว่า103สาขา ผ่านรับรองมากที่สุดจาก มกอช.

14 เมษายน 2561
2,555

ท็อปส์ขึ้นแท่นซูเปอร์มาร์เก็ตสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมากที่สุดจาก มกอช.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแหล่งจำหน่ายสินค้า “ออร์แกนิก” กว่า 149 สาขาทั่วประเทศ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ขึ้นแท่น ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมากที่สุด  การันตีความเชื่อมั่นลูกค้า เข้าถึงสินค้าคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยสูง    

นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เผยว่า “จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก (Organic) ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand) ของกระทรวงเกษตรฯ

รวมถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าออร์แกนิกที่จัดจำหน่ายในสถานประกอบการต่างๆ   โดยมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองจากมกอช. แล้ว จำนวน 7 แห่ง รวม 149 สาขาทั่วประเทศ

 ซึ่งเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ถือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการตรวจประเมินจาก มกอช. มากที่สุด โดยได้รับการรับรองรวม  103 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และ สาขาต่างจังหวัด 

จากการรับรองดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และยังถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอด อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น  และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการจําหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรผู้ผลิตด้วย”

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง