ผู้ถือหุ้น IFEC เร่ง ก.ล.ต.จัดการอดีตผู้บริหารโกง

22 มีนาคม 2561
4,761

ผู้ถือหุ้น IFEC เร่ง ก.ล.ต.จัดการอดีตผู้บริหารโกง-ค้านคำสั่งประชุมผู้ถือหุ้นขัดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายธนสิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค(IFEC) ผู้ถือหุ้นรายย่อยตัวจริงของ IFEC ยื่นหนังสือเรียกร้องก.ล.ต.เร่งจัดการอดีตผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาทุจริตจัดซื้อโรงแรมดาราเทวีและซื้อที่ดินในจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมคัดค้านคำสั่งก.ล.ต.ที่ให้ IFEC จัดประชุมผู้ลถือหุ้นทั้งที่เหลือกรรมการเพียง 2 คน เพราะเห็นว่าขัดต่อกฎหมายและนำมาซึ่งเป็นหาฟ้องร้องไม่สิ้นสุด ส่งผล IFEC แก้ปัญหาภายในไม่ได้

โดยเฉพาะข้อกล่าวหาทุจริตการซื้อขายโรงแรมดาราเทวี(บริษัทลูก) มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท รวมถึงรู้เห็นเป็นใจกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่มีเจ้าหนี้บางรายอ้างสิทธิ์เรียกร้องสูงเกินจริงถึง 1,300 ล้านบาท ซึ่งภายหลัง IFEC ได้ทำการฟ้องร้องผู้อ้างตนว่าเป็นเจ้าหนี้หลังว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีอยู่จริง รวมถึงการบริหารโรงแรมดาราเทวีอย่างไม่โปร่งใสทำให้โรงแรมไม่สามารถเปิดกิจการห้องพักได้ครบทุกห้อง เนื่องจากใบอนุญาตไม่ครบถ้วนถูกหน่วยงานรัฐสั่งปิดกิจการ ทำให้ IFEC และโรงแรมดาราเทวีสูญเสียรายจำนวนมาก

กลต.ควรดำเนินการเป็นลำดับแรก คือการจัดการกับผู้ทุจริตการจัดซื้อที่ดินบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งศาลพบมูลความผิดและรับฟ้องทำให้อดีตผู้บริหารตกเป็นจำเลยแล้ว รวมทั้งหาคนโกงเงินโรงแรมดาราเทวี

ทั้งนี้ นายธนสิทธิ์ ยังได้คัดค้านคำสั่งของก.ล.ต. ที่อ้างคำสั่งศาลแพ่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 2 พ.ค.2560 ที่มีผลให้นายธีติพันธ์ เทพผดุงพร พ้นจากกรรมการ IFEC แล้วให้ IFEC เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ส่งผลให้นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ และ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ กรรมการที่เหลือเพียง 2 คนอ้างคำสั่งก.ล.ต.เรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 35 วัน โดยเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะคำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดเนื่องจากคู่ความสามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และฎีกาได้ อีกทั้งในปัจจุบัน IFEC ไม่มีประธานคณะกรรมการบริษัท อันเนื่องมาจากกลต.ได้กล่าวโทษนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ มีผลให้นายวิชัยพ้นจากตำแหน่งฯตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 IFEC จึงไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการและเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 81 และข้อบังคับของบริษัทฯที่กำหนดให้ประธานกรรมการเท่านั้นเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น IFEC ยังได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้แทนเฉพาะกาลเพื่อดำเนินการจัดประชุมฯ และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้นหากกรรมการทั้ง2คนเรียกประชุมกรรมการโดยไม่มีประธานกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะทำให้เกิดประเด็นขัดแย้งและฟ้องร้องจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

“ในนามผู้ถือหุ้น IFEC ขอเรียกร้องว่า ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้กลต.แก้ปัญหาในแนวที่ขัดต่อกฎหมาย หรือ ใช้อำนาจที่มีจนเกินควร ไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้ถูกมองว่าไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การที่ก.ล.ต.ประกาศให้ IFEC จัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนเป็นการวินิจฉัยที่ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านในหมู่ผู้ถือหุ้นว่าไม่อาจทำได้ เพราะไม่มีประธานฯเรียกประชุมกรรมการที่เหลืออยู่เพื่อดำเนินการในนามคณะกรรมการ เหตุใดก.ล.ต.จึงไม่รอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลมาทำหน้าที่ประธานฯ จึงขอให้ก.ล.ต.เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้งและโต้เถียงรวมทั้งการฟ้องร้องจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ในการดำเนินการที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามที่ก.ล.ต. ผลักดันให้บริษัทดำเนินการ” นายธนสิทธิ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง