กสอ. ร่วมกับเคเอกซ์ มจธ.จัดพื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่

20 มีนาคม 2561
2,091

กสอ. ร่วมกับเคเอกซ์ มจธ.จัดงานส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจ สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

นางสาวศราวณีย์ ศรีเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสร้างสังคมผู้ประกอบการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Making Space) ประกอบด้วยกิจกรรม Knowledge Sharing ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวทางในการนำไอเดียไปต่อยอดและลงทุน กิจกรรม Sprint เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการ และนำไอเดียมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานต้นแบบ กิจกรรมการทดสอบตลาด ประกวดแนวคิดทางธุรกิจ และเจรจาธุรกิจ กับ SMEs และแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี

นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์อำนวยความสะดวกด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs, Startup และ Social Enterprise ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งผลักดันและส่งเสริมการนำงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการในด้านต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มนักประดิษฐ์ นักวิจัยและนักพัฒนา นักออกแบบที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ ได้รับการปรับแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่สามารถต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้

มจธ. พัฒนาอาคารเคเอกซ์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชน ชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการออกแบบ จากภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันเครือข่าย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกิจ (Startups) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากพันธมิตร และนักศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบที่สนใจสามารถเลือกชมผลงาน และเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกิจกรรม Knowledge Sharing

อาทิ “ระบบอัตโนมัติ (Automation) กับการประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม” การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ระบบอัตโนมัติพลังงานทดแทน การยืดอายุผลิตภัณฑ์ของอาหาร

ในฐานะมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มจธ. ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการ SMEs Startup และ Social Enterprise อาทิ การให้คำปรึกษา SMEs โดยการเข้าไปวินิจฉัยปัญหา พร้อมจับคู่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกลไกต่างๆ เช่น การนำความรู้ หรืองานวิจัยของ มจธ. ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์มาจัดอบรมให้ผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนเชื่อมต่อการบริการด้านการพัฒนาผู้ประกอบการจากเครือข่ายพันธมิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสมรรถนะความสามารถของผู้ประกอบการ SME ไทย และช่วยประเทศขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง