เร่งสางปัญหา 'ประมงผิดกฎหมาย' ดึงบิ๊กยธ.ร่วมแก้แบบบูรณาการ

18 มีนาคม 2561
3,130

รมช.เกษตรฯ เร่งสางปัญหา "ประมงผิดกฎหมาย" ดึงบิ๊กขรก.ด้านกระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงาน ร่วมแก้แบบบูรณาการ

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) รัฐบาลจึงได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย

นอกจากนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลายฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีการทำการประมงผิดกฎหมายยังคงประสบปัญหาในด้านความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการนำกฎหมาย และคำสั่งต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินคดีกับการทำการประมงผิดกฎหมาย อีกทั้งยังพบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ และร่วมกันกำหนดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี การทำการประมงผิดกฎหมาย และเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ ในประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินคดีการทำการประมงผิดกฎหมาย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เพื่อทราบขั้นตอนการทำงานจริง รับฟังข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทางปฏิบัติเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: