ประกันสังคม ยัน 'รัฐบาล-คสช.' ไม่เคยยืมเงินกองทุนฯ 2 แสนล้าน

4 มีนาคม 2561
2,356

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยัน "รัฐบาล- คสช." ไม่เคยยืมเงินกองทุนฯ 2 แสนล้าน

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่เคยยืมเงินจากกองทุนประกันสังคม ตามที่สังคมออนไลน์อ้างว่ารัฐบาลได้ยืมเงินกองทุนประกันสังคมจำนวน 200,000 ล้านบาทไปใช้ และยังไม่คืนเงิน ทั้งนี้ เชื่อว่าประเด็นดังกล่าวต้องการดิสเครดิตรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งล่าสุด ได้มอบหมายให้กองกฎหมายพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวด้วยว่า การลงทุนของสำนักงานประกันสังคมนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการประกันสังคมและตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อวางพื้นฐาน สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมถึงรับผิดชอบในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อบัญญัติให้มีการกู้ยืมเงิน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง