ไทย-บังกลาเทศจับมือยกระดับการค้า2,000ล.เหรียญสหรัฐ

2 มีนาคม 2561
1,546

ไทย-บังกลาเทศจับมือยกระดับการค้า2,000ล.เหรียญสหรัฐ ในปี 2564

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-บังกลาเทศ (JTC) ครั้งที่ 4 และหารือยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายการค้าและการลงทุน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) เพื่อเป็นกลไกในการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้ากับบังกลาเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีกำหนดจัดงานแสดงสินค้า “Thailand Week 2018” ณ กรุงธากา ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้นำเข้าในกรุงธากาด้วย

ทั้งนี้ นางอรมน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (Prep-SEOM) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยที่ประชุมมีการหารือในประเด็นสำคัญ คือ การเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตาม AEC Blueprint 2025 ในเรื่องการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม AEC Blueprint รวมถึงหารือความคืบหน้าการเตรียมการรื้อฟื้นการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป และการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าและประเด็นติดค้างในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างๆ ทั้ง การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 24 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ครั้งที่ 16 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 4

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง