ปชช.ให้คะแนน 'รัฐบาลประยุทธ์' แค่5.35จากเต็ม10

18 กุมภาพันธ์ 2561
6,848

โพลล์ดัง ชี้ปชช.ให้คะแนน’รัฐบาลประยุทธ์’ แค่ 5.35 จากเต็ม 10 เผยสอบตกเศรษฐกิจ-การเมืองได้แค่ 4 คะแนนกว่า

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.61 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,016 คนในหัวข้อผลงานรัฐบาลในสายตาประชาชนพบว่า ประชาชนให้คะแนนภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน ทั้งนี้เมื่อจำแนกในด้านต่งๆ พบว่า ผลงานด้านสังคม ได้ 5.39 คะแนน ผลงานด้านเศรษฐกิจได้ 4.94 คะแนน ผลงานด้านความมั่นคงได้ 5.83 คะแนน และผลงานด้านการเมืองได้ 4.64 คะแนน

สำหรับ 5 อันดับ ผลงานรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ อันดับ 1 คือ การควบคุมความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 47.57% อันดับ 2 การดูแลช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัย 35.62% อันดับ 3 การปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล 34.96% อันดับ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง รถไฟฟ้าความเร็วสูง 23.45% และอันดับ 5 การจัดงานพระราชพิธีสำคัญ การเทิดทูนสถาบัน 21.45%

ส่วน 5 อันดับผลงานรัฐบาลที่ประชาชนไม่พึงพอใจ อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร 53.05% อันดับ 2 การจัดการการทุจริตคอร์รัปชัน 37.28% อันดับ 3 การบริหารประเทศ การแก้ปัญหาทางการเมือง 29.93% อันดับ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 23.30% และอันดับ 5การจัดซื้ออาวุธทางทหาร เรือดำน้ำ 18.64%

ทั้งนี้ 5 อันดับงานที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการในระยะเวลา 1 ปีก่อนการเลือกตั้ง คือ อันดับ 1แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ 46.68% อันดับ 2 เร่งกฎหมายเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง 34.73% อันดับ 3 ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำเนินคดีทางการเมือง 32.30% อันดับ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน สวัสดิการผู้สูงอายุ 26.77% และอันดับ 5 การดำเนินงานของรัฐบาล การบริหารประเทศ การปฏิรูประบบราชการ 24.12%.

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง