ยึดทรัพย์สิน 'ยิ่งลักษณ์' แล้ว 176.25 ล้าน

3 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย คมชัดลึกออนไลน์
6,303

กรมบังคับคดียึดทรัพย์สิน "ยิ่งลักษณ์" แล้ว 37 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 176.25 ล้านบาท

 รายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งของกระทรวงการคลัง ลงวันที่  13 ตุลาคม 2559 ที่ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 35,717. 27 ล้านบาท กรณีที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

จากการดำเนินการยึดทรัพย์สินของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่งกรมบังคับคดีเริ่มมาตั้งแต่  13 ก.ค. 2560 มีทั้งการอายัดบัญชีเงินฝาก , บ้าน,ที่ดินทั้งในกทม.และต่างจังหวัด, อาคารชุด รวมทั้งสิ้น 37 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 176.25 ล้านบาท 

ส่วนกรณีที่ศาลปกครองกลางยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้น เหตุผลหนึ่ง เนื่องจากศาลฯเห็นว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าได้ว่า น.ส. ยิ่งลักษณ์ มีพฤติการณ์ยักย้ายถ่ายเทเงินในบัญชีเงินฝาก 16 บัญชี ซึ่งตามบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินฯของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. เมื่อพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี มีจำนวนเงิน 24.90 ล้านบาท แต่เมื่อกรมบังคับคดีเข้าทำการอายัดมีเงินเหลือเพียง 1.96 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 22.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.09

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง