‘ไป่ตู้’ชูออนไลน์เจาะตลาดนักท่องเที่ยวอิสระ‘จีน’

2 กุมภาพันธ์ 2561
5,715

นักท่องเที่ยวกลุ่มเอฟไอที"จีน"เที่ยวไทยพุ่ง ดันเศรษฐกิจไทยโต "ไป่ตู้ แอคเซส" ระบุชาวจีนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 731 ล้านคน แนะธุรกิจชูกลยุทธ์สื่อสารออนไลน์เจาะตลาด

นางสาวพัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ประเทศไทย กล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ราว 20% ของรายได้มวลรวมประเทศ ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเป็นอีกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยให้รายได้ประเทศด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันกระตุ้นการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบต่างพึงพอใจอย่างมากในปี 2560 จากการรายงานสรุปว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยราว 9 ล้านคน อีกทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมาโดยตลอด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ FIT หรือนักท่องเที่ยวแบบอิสระ ที่กินส่วนแบ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกไปต่างประเทศทั้งหมดถึง 42% ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป สามารถค้นหาข้อมูลและวางแผนการเดินทางด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

จากพฤติกรรมกลุ่มเอฟไอที คือต้องการท่องเที่ยวแบบอิสระ เข้าถึงวัฒนธรรมไทย ติดโซเชียลมีเดีย และต้องการบอกต่อเรื่องราวการท่องเที่ยวต่อกลุ่มสังคมออนไลน์ ดังนั้นช่องทางการสื่อสารที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบเอฟไอที คือการสื่อสารและส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์ จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทำให้จำนวนคนจีนที่สามารถเข้าถึงการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ปัจจุบันมีชาวจีนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราว 731 ล้านคน จากประชากรทั้งสิ้น 1,389 ล้านคน อีกทั้งช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางสื่อสารผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ สามารถกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้มาก นำไปสู่การเข้ามาท่องเที่ยวแบบเอฟไอที ที่ต้องการทั้งข้อมูลการค้นหาเพื่อเปรียบเทียบและข้อมูลการสื่อสารผ่านช่องทางกลุ่มสังคมออนไลน์ อาทิ Youku (YouTube), RenRen (Facebook), Weibo (Twitter), Wechat (Line) หรือเสิร์ชเอ็นจินที่ชาวจีนนิยมคือ Baidu (Google), Mafengwo Qyer (Tripadvisor), Ctrip (Expedia) ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยควรศึกษาข้อมูลการใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือทำธุรกิจและข้อได้เปรียบมากขึ้น พร้อมทั้งกระตือรือร้นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ ไป่ตู้ แอคเซส คาดสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบเอฟไอทีเติบโตขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เลือกเก็บประสบการณ์และค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคงติด 1ใน 3 อันดับแรกที่เป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยจุดหมายที่อยู่ในอันดับความสนใจระดับต้นๆ บวกกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เปลี่ยนไป ทำให้สื่อออนไลน์หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสร้างปริมาณหรือความต้องการท่องเที่ยวในจำนวนสูงขึ้น

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานว่าปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนไทย 8.75 ล้านคน สร้างรายได้ 4.52 แสนล้านบาท ส่วนปี 2561 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 9.80 ล้านคน สร้างรายได้ 5.24 แสนล้านบาท

 

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: