ทาทา ขยายเครือข่ายจำหน่าย

18 มกราคม 2561
21,189

ตั้ง รวมเจริญยนต์ ดูตลาด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

      ซานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทาทา และ บริษัท รวมเจริญยนต์ มอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อแสดงเจตนาร่วมกันในการแต่งตั้งให้รวมเจริญยนต์ มอเตอร์ เป็นผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ทาทาอย่างเป็นทางการ

       รวมเจริญยนต์ มอเตอร์ จะมีศูนย์บริการ ซึ่งครอบคลุมการขาย การบริการ และความพร้อมด้านอะไหล่อย่างครบครันอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ขณะเดียวกันการแต่งตั้งผู้จำหน่ายแห่งใหม่ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ ทาทา มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ต้องการขยายเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายและการให้บริการหลังการขายได้อย่างครอบคลุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารถยนต์ทาทาได้มากยิ่งขึ้น  

แชร์ข่าว :
Tags: