เผยเด็กติดยาพุ่ง3แสนคน-ท้องก่อนวัยปีละ1.5แสน

12 มกราคม 2561
3,812

"ครูหยุย" เผย สถิติเยาวชนติดยา 3 แสนคน ท้องก่อนวัยอันควรปีละ 1.5 แสน มอบกฎหมาย 10 ฉบับเป็นของขวัญวันเด็ก

ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนัก และตั้งหลัก เพื่อแก้ไขปัญหามีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1.ปัญหายาเสพติด โดยขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรที่ติดยาเสพติดทั้งหมด 2.7 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 3 แสนคน ที่เข้ารับการบำบัด และเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ติดยาเสพติด คืออายุ 11 ปี ประมาณ 7 คน โดยมีพฤติกรรมเสพยาบ้า และพบเด็กอายุ 7 ปี ส่งยาเสพติด 2.ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในที่นี้หมายถึงวัยรุ่นอายุ 19 ปีลงมา สถิติพบว่ามีปีละ 1.5 แสนคน แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีแม่ที่ไม่พร้อมจำนวนมาก

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 สนช.ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ได้ทบทวนว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ทำเพื่อเด็กและเยาวชน คือการออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งมากที่สุดกว่าทุกยุค อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จะช่วยป้องกัน และลดปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้ พร้อมทั้งหวังว่านายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

แชร์ข่าว :
Tags: