ทอท.แจงเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายเป็นราคามาตรฐาน

11 มกราคม 2561
2,724

"ทอท." แจงเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสารเป็นราคามาตรฐาน ตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องแล้ว

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner) ยืนยันราคาค่าเช่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องแล้ว

ทอท.ระบุว่าทอท.ได้เริ่มเช่าอุปกรณ์ Body Scanner มาติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี 2554 โดยการพิจารณาเทคโนโลยีที่ผ่านมาตรฐานและการรับรองจาก Transportation Security Administration (TSA) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี Body Scanner ที่ได้รับการรับรองมีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวในโลก คือ L-3 รุ่น Provision ATD และ Provision 2 โดยมีบริษัท เอ็ม ไอ ที โซลูชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย

ทั้งนี้ อุปกรณ์ Body Scanner ราคาเครื่องละ 5.6 ล้านบาทเป็นราคาที่ General Services Administration Schedules (GSA) สหรัฐอเมริกาตั้งไว้เฉพาะสำหรับขายให้กับรัฐบาลและหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น มิใช่ราคาขายเชิงพาณิชย์ในตลาดที่ขายให้กับท่าอากาศยานทั่วไป โดย ทอท.ได้ดำเนินการสืบราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วมีราคาเริ่มต้นที่ 19 ล้านบาทต่อเครื่อง ซึ่งเป็นราคาเฉพาะอุปกรณ์ ไม่รวมการประกันภัย และการบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลให้คุณภาพการบริการสะดุด

สำหรับราคาค่าเช่าเครื่องเมื่อรวมค่าบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ค่าประกันภัย และค่าดอกเบี้ยในระยะ 5 ปี บริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยคิดค่าเช่า 3 ปีแรกในอัตราเดือนละ 650,000 บาทต่อเครื่อง และเมื่อมีการต่อสัญญาในรัฐบาลปัจจุบันได้มีการต่อรองราคาลดลงอีกร้อยละ 20 เป็นอัตราค่าเช่าเดือนละ 510,000 บาท เมื่อรวมระยะเวลา 5 ปี เป็นราคารวมทั้งสิ้น 35.64 ล้านบาทต่อเครื่อง สำหรับรุ่น Provision ATD ซึ่งในเวลาต่อมา ได้มีการใช้ราคาในระดับนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการเช่าเทคโนโลยีใหม่ในรุ่น Provision 2 อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจว่าราคาที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเสนอเป็นราคาที่เหมาะสม ทอท.ได้สอบถามไปยัง L-3 Communication ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว และได้รับหนังสือ Subject: concerns on L3 Provision System related Projects in AOT จากบริษัทผู้ผลิตฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ยืนยันว่า ราคาที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเสนอให้เช่าพร้อมบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ทั้งหมด รวมค่าประกันภัยและค่าดอกเบี้ยเป็นราคาที่เป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.(www.airportthai.co.th) และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของ ทอท.สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท.ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ทอท. ถนนวิภาวดีรังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1286

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง