เผย 3 วันคนออกจากเมืองกรุงกว่า 7 ล้านคน

31 ธันวาคม 2560
4,035

"คมนาคม" เผย 3 วันประชาชนเดินทางเข้า-ออกเมืองกรุง 7,002,958 คนเพิ่มขึ้น 16.08% ไร้ผู้โดยสารตกค้าง เผยอุบัติเหตุ-คนเสียชีวิต-บาดเจ็บลดลง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สถานการณ์อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันที่ 28-30 ธ.ค.60 สะสม 3 วัน พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 742 ครั้ง เสียชีวิต 114 คน และบาดเจ็บ 853 คน เมื่อเทียบกับปี 60 เกิดอุบัติเหตุ ลดลง16.63% ลดลง 19.72% และบาดเจ็บ ลดลง 7.88% โดยบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นทางตรง 544 ครั้ง หรือ 73.32% และทางโค้ง 59 ครั้ง หรือ12.80% สำหรับประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 มอเตอร์ไซค์ 381 ครั้ง หรือ 33.36% รองลงมา รถกระบะ 324 ครั้ง หรือ 28.37% และรถยนต์ 254 ครั้ง หรือ 22.24% สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด 432 ครั้ง หรือ 58.22% รองลงมา รถตัดหน้ากระชั้นชิด120 ครั้ง หรือ 16.17% และเมาแล้วขับ 38 ครั้ง หรือ 5.12%

สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค จ.อยุธยา 9 ครั้ง 2.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 หนองหมู-ห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7 ครั้ง 3.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 หัวทะเล-หนองกระทิง จ.นครราชสีมา 6 ครั้ง 4.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 วังโบสถ์-ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5 ครั้ง และ 5.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 นาโคก-แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม 5 ครั้ง ส่วนจุดเสี่ยง 61 เส้นทางที่เฝ้าระวัง กรมทางหลวง(ทล.) 41 เส้นทาง เกิดอุบัติเหตุ 45 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 28 ราย กรมทางหลวงชนบท(ทช.) 20 เส้นทาง เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ วันที่ 28-30 ธ.ค.60 พบว่า มีประชาชนเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพฯ 7,002,958 คน เทียบกับปีผ่านมามีจำนวน 6,033,043 คน หรือเพิ่มขึ้น 16.08% โดยกระทรวงคมนาคมได้ส่งประชาชนกลับบ้านทุกคน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง แต่เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.60ยังคงมีประชาชนบางส่วนเพิ่งเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ แต่น้อยกว่า 3 วันที่ผ่านมามาก

อย่างไรก็ตาม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้เน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจัดรถให้เพียงพอ ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในจุดเสี่ยง ที่ตั้งเป้าหมายว่าผู้เสียชีวิตต้องเป็นศูนย์นั้น นายอาคม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลจากเดิมยกกำลังสอง เป็นยกกำลังสาม เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีก ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้น พบว่า จุดเสี่ยง 61 เส้นทาง เกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต เมื่อทียบกับปี 60 ลดลงมากกว่า 50%

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง