'พาณิชย์'เร่งเจรจาFTAไทย–ตุรกีหวังสรุปผลปี61

15 ธันวาคม 2560
1,595

"กระทรวงพาณิชย์" เผยผลเจรจา FTA "ไทย-ตุรกี" รอบที่ 2 บรรลุผลตามแผน ชี้สองฝ่ายย้ำจุดยืนสรุปผลการเจรจาภายปี 2561

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี กล่าวถึงผลการเจรจาFTAไทย-ตุรกี รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ว่าการเจรจารอบนี้มีความคืบหน้าที่น่าพอใจโดยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและมาตรการทางการค้าในการเจรจา FTA รอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่กรุงอังการา ประเทศตุรกีแล้ว ในการเจรจารอบที่ 2 นี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างข้อบทการค้าสินค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการต่อต้านการอุดหนุน และมาตรการปกป้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดทำข้อบทร่วมในการเจรจาครั้งต่อไปที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี

นางอรมน กล่าวถึงความสำคัญของประเทศตุรกีถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญและเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะมีขนาดใหญ่ กลุ่มผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และมีจุดเด่นในเรื่องที่ภูมิศาสตร์ทำเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างรัสเซีย กลุ่มประเทศบอลข่าน แอฟริกา ยุโรป และเอเชีย อีกทั้ง ยังเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง จึงสามารถเป็นประตูการค้า (Gateway) ให้ไทยไปยังภูมิภาคเหล่านั้น

สำหรับผลการเจรจา FTA จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการลดเลิกภาษีนำเข้าและขจัดอุปสรรคทางการค้า ปัจจุบันตุรกีเป็นประเทศที่มีภาษีศุลกากรสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร การทำ FTA กับตุรกีจะช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าของไทยไปตุรกี โดยเฉพาะสินค้าที่ผู้บริโภคในตุรกีสนใจ เช่น ผัก ผลไม้ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ทั้งนี้ สองฝ่ายตั้งเป้าที่จะเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 จาก 1,374.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2559

ในปี 2559 ตุรกีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 35 ของไทยในตลาดโลกและเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการค้าสองฝ่ายรวมกันมีมูลค่า 1,374.65 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า ไทยส่งออกมูลค่า 1075.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 299.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,265.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 7.02% โดยมูลค่าการค้าสองฝ่ายคิดเป็นสัดส่วน 0.34% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ไทยส่งออกมูลค่า 1,065.84 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 16.47% และนำเข้ามูลค่า 199.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 25.33%

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตุรกี ได้แก่เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากตุรกี ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง