'สหภาพรถไฟฯ'ยื่น3ข้อเรียกร้องหวั่นถูกสอดไส้แปรรูป

13 พฤศจิกายน 2560
9,732

"สหภาพการรถไฟฯ" ยื่น 3 ข้อเรียกร้องถึง "รมว.คมนาคม" ขอชะลอกฎหมายตั้งกรมราง - บริษัทลูกเดินรถและบำรุงรักษา หวั่นสุดท้ายถูกสอดไส้แปรรูปองค์กร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้ (13 พ.ย.) ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

ข้อความในหนังสือระบุว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ได้ให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งทางรางถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งในวันนี้และอนาคต แต่จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 ทำให้เกิดข้อกังวลต่อสหภาพการรถไฟฯ พนักงานการรถไฟฯ และประชาชน ว่านโยบายที่เริ่มต้นได้ดี ที่สุดแล้วจะกลับกลายเป็นการแปรรูปการรถไฟฯ

ด้วยการที่ ครม. ได้มีมติ ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ.....รวมทั้งจะให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.การรถไฟฯ พ.ศ.2494 โดยได้สอดแทรกเรื่องให้การรถไฟฯ จัดตั้งบริษัทลูกอีก 3 บริษัท คือ บริษัทบริหารทรัพย์สิน ให้แล้วเสร็จในปี 2563, บริษัทเดินรถ บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อนให้แล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งพอดีกับโครงการก่อสร้างทางคู่ เสร็จทันเวลาพอดี จึงเป็นเหตุอันสงสัยได้ว่า เป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มทุนเอกชนที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนการรถไฟฯ หรือไม่

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางรางพ.ศ... ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 ยังมีบางหมวด บางมาตรา ที่มีความหมายมากกว่าการกำกับดูแล(Regulator) และยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการดำเนินการโดยรัฐให้เป็นเอกชน ซึ่งก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ด้วยความกังวลและห่วงใยต่อแนวทางการปฏิรูปการรถไฟฯของรัฐบาลด้วยการทุ่มงบประมาณการลงทุนอย่างมหาศาล ที่สุดแล้วจะเป็นการแปรรูปการรถไฟฯ อย่างที่กล่าวมา

สหภาพการรถไฟฯ จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลรวม 3 ข้อ ดังนี้

1.ในเรื่องของการออก ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ.....ขอเสนอให้รัฐบาลชะลอกระบวนการไว้ก่อน แล้วนำกลับเข้ามาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนอีกครั้งโดยให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77

2. ในเรื่องการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน แม้ว่าสหภาพการรถไฟฯ จะเห็นด้วยในหลักการแต่จะพิจารณาและศึกษารายละเอียดในเรื่องของรายได้จะต้องนำเข้ามาสู่การรถไฟฯเพื่อนำมาพัฒนากิจการรถไฟฯ

3.ในเรื่องการจัดตั้งบริษัทลูกการรถไฟฯ 2 บริษัท คือบริษัทเดินรถและบริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน หลังจากได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วทาง สหภาพการรถไฟฯ ไม่เห็นด้วยเพราะไม่เกิดผลดีแต่ประการใดต่อการรถไฟฯ และจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการรถไฟฯในอนาคตจึงขอให้รัฐบาลทบทวนและยุติการดำเนินการ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง