ชี้ปปชช.ร้อยละ 52.5 เชื่อปรับ 'ครม.ประยุทธ์5' ทำให้ดีขึ้น

11 พฤศจิกายน 2560 | โดย คมชัดลึกออนไลน์
1,834

"กรุงเทพโพลล์" ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ "ครม. ประยุทธ์ 5" จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

"กรุงเทพโพลล์" โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,166  คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองรองลงมาร้อยละ 37.2 เห็นว่าจะทำให้ได้คนมีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และร้อยละ 31.1 จะทำให้การเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป

เมื่อถามว่าหากมีการปรับ ครม. ตามกระแสข่าว อยากให้ปรับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านใดส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 อยากให้ปรับด้านเศรษฐกิจ รองลงมาร้อยละ 46.7 อยากให้ปรับด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และร้อยละ 24.5 อยากให้ปรับด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด หากมีการปรับ ครม. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.5 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้รองลงมาร้อยละ 55.1 ไม่อยากให้เป็นครม. พวกพ้อง เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่ และร้อยละ 51.3 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่เอาคนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเจ้ากระทรวงมาดำรงตำแหน่ง

เมื่อถามถึงสิ่งที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากมีการปรับ ครม.พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 คาดหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 48.6 คาดหวังว่าจะมีหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และร้อยละ 47.9 คาดหวังว่าทุกภาคส่วนทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนความเชื่อมั่นว่าการปรับ ครม. แล้วจะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโร้ดแมปพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 47.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 1.0 ไม่แน่ใจ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง