เผยโรดแมพนวัตกรรมชาติ อัพเกรดสมุนไพร ยันยานไร้คนขับ

6 ตุลาคม 2560 | โดย บุษกร ภู่แส
5,283

เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีสำนักงานนวัตกรรมฯ มุ่งสนับสนุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอ้างอิงจุดแข็งของประเทศ ทั้ง สมุนไพร อาหารในเมือง ท่องเที่ยว-บริการการแพทย์ เทคโนโลยีไอโอทีและอากาศยานไร้คนขับ

เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีสำนักงานนวัตกรรมฯ มุ่งสนับสนุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอ้างอิงจุดแข็งของประเทศ ทั้ง สมุนไพร อาหารในเมือง ท่องเที่ยว-บริการการแพทย์ เทคโนโลยีไอโอทีและอากาศยานไร้คนขับ เล็งปี 61 ผลักดันผู้ประกอบการ 3,000 รายเข้าถึงโครงสร้างบริการพื้นฐานทางนวัตกรรม

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สำนักงานได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป้าหมาย 3 กลุ่ม 5 อุตสาหกรรมหลัก คำนึงถึงพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศเชื่อมโยงถึงทิศทางตลาดโลก พร้อมปรับรูปแบบการทำงานให้ทันยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยจะยกระดับการทำนวัตกรรมของไทยในลักษณะโอเพนอินโนเวชัน อาทิ สนับสนุนภาครัฐทำนวัตกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย


เศรษฐกิจเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจการผลิตและหมุนเวียน และเศรษฐกิจสังคม บริการและแบ่งปัน จัดแยกเป็นกรอบการสนับสนุน 5 อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย สมุนไพร อาหารในเมือง ท่องเที่ยวและบริการการแพทย์ เทคโนโลยีการผลิตด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ไอโอที) และอากาศยานไร้คนขับ(ยูเอวี)


ส่วนผลงานในปี 2560 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพผ่านโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และโอทอปผ่านโครงการคูปองนวัตกรรม และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมกว่า 1,500 ราย และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปแล้วกว่า 353 โครงการ เป็นเงินสนับสนุน 396 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าโครงการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกว่า 1,500 ล้านบาท

นายพันธุ์อาจ กล่าวว่าส่วนแผนงานปี 2561 มีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการ 3,000 รายให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม 5 ด้าน คือ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ผ่านโปรแกรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมภูมิภาคและย่านนวัตกรรม 15 แห่งในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ชายแดน และระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก, นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนระบบนวัตกรรม รวมถึงคาดคะเนแนวโน้มในอนาคตของนวัตกรรมในเศรษฐกิจเป้าหมาย 3 กลุ่มดังกล่าว,

นวัตกรรมตลาด มุ่งสร้างศักยภาพการพัฒนาตลาดนวัตกรรมในประเทศ โดยกระบวนการแพร่กระจายทางนวัตกรรม และการเชื่อมโยงการเติบโตระดับนานาชาติ รวมถึงการเชื่อมโยงกับกลไกบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้สามารถขายในส่วนราชการได้, การเงินเพื่อนวัตกรรม การสร้างกลไกการเงินนวัตกรรมและยกระดับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะ Venture capital และตลาดทุน ผ่านการสร้างบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางนวัตกรรม จำนวน 100 ราย
สุดท้ายคือนวัตกรรมสื่อ เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม และใช้สื่อใหม่ เพื่อสร้างรูปแบบทางนวัตกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้สาธารณะต่อนวัตกรรมในวงกว้าง ทั้งเป็นการสร้างอัตลักษณ์สำคัญของระบบนวัตกรรมแห่งชาติของไทย

“การจัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะทำให้ประชาชนในทุกกลุ่มตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอท็อป สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปต่อยอดสร้างให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย และสามารถนำไปขยายผลเกิดการใช้จริงขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น” นายพันธุ์อาจ กล่าว
สิ่งที่อยากเห็นใน 5 ปีจากนี้คือ เด็กรุ่นใหม่ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างน้อย 100 บริษัท ผ่านกลไกการสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แม้อาจจะไม่สำเร็จทั้งหมด เพราะการทำธุรกิจนวัตกรรม 99% จะล้มเหลว แต่ถือเป็นการนับหนึ่งที่มีคุณค่าและประสบการณ์ที่จะทำให้ก้าวต่อไปมีความมั่นคงและโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: