‘อารีโพลิส’หนุนโรงงานอัจฉริยะ

6 ตุลาคม 2560 | โดย บุษกร ภู่แส
4,301

สภาอุตสาหกรรมฯ ตั้งความหวังให้เขตนวัตกรรมพิเศษอารีโพลิส ช่วยพัฒนากำลังคนและซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ระบุพร้อมเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากต่างชาติสู่สถาบันการศึกษา

สภาอุตสาหกรรมฯ ตั้งความหวังให้เขตนวัตกรรมพิเศษอารีโพลิส ช่วยพัฒนากำลังคนและซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ระบุพร้อมเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากต่างชาติสู่สถาบันการศึกษา


นายขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำเขตนวัตกรรมพิเศษแอริโพลิส (ARIPOLIS) ศูนย์กลางระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการสมาชิกที่จะเข้าใช้บริการ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขนาดกลางและเล็ก


ภาพรวมการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่แพร่หลาย ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว จึงคาดหวังให้อารีโพลิสช่วยพัฒนาทั้งในส่วนระบบการผลิตอัตโนมัติและกำลังคน มีการใช้โอเพนซอร์สพัฒนาระบบต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ได้หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นแพลตฟอร์ม


นอกจากนี้ต้องการให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการที่ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้ในวงกว้าง ไม่ปิดกั้นอยู่ในบริษัทเดียวหรือคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านั้นอยู่ในประเทศและสามารถนำมาช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง ให้มีความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว ถัดมาเป็นการทำแมชชีนวิชั่นเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ในโรงงาน ที่ใช้ระบบเซนเซอร์รวบรวมข้อมูลเพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม 4.0 ที่ต้องการข้อมูลเพื่อการดูแลคุณภาพชิ้นงาน ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานด้วยเทคโนโลยีแทนแรงงานคน อาทิ อุตฯ ชิ้นส่วนยายนต์ อุตฯ ไฟฟ้า


นายขัติยา กล่าวอีกว่า ส.อ.ท.ยังคาดหวังให้โครงการอีอีซีไอช่วยพัฒนาคน (ช่างและวิศวกร) และเทคโนโลยีควบคู่กันไป แม้จะมีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อลดใช้แรงงานคน 50% แต่อุตสาหกรรมยังคงต้องการแรงงานทักษะสูงอีกมาก
ทั้งนี้ ส.อ.ท.ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์” (MARA) รองรับการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนองนโยบายรัฐบาลจะได้กำลังคนจำนวนหนึ่งที่รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนจากต่างประเทศไม่ให้สะดุด


“ภาคอุตสาหกรรมต้องการช่างและวิศวกร ที่สามารถออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปประยุกต์ใช้งานได้ รวมทั้งลงมือซ่อม ติดตั้งโปรแกรมและวางระบบ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่มีมากกว่าการเป็นไอทีโอเปอร์เรเตอร์” นายขัติยา กล่าว
ทั้งนี้ อีอีซีไอ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Krenovapolis) อยู่ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื้อที่ 120 ไร่ อีก 2 ส่วนอยู่ในวังจันทร์วัลเลย์ ประกอบด้วย 2 เขตนวัตกรรมพิเศษคือ แอริโพลิส เป็นศูนย์กลางระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ, ไบโอโพลิส (BIOPOLIS) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง