4วันต่างด้าวไม่ผ่านการคัดกรอง 1,600 คน

11 สิงหาคม 2560
7,175

เผย 4 วัน แรงงานต่างด้าวผ่านการคัดกรองกว่า 9 หมื่นคน ขณะที่ 1,600 คนไม่ผ่าน เหตุไม่มีความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างก่อน 23 มิ.ย.

นายวรานนท์  ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน มีความห่วงใยกรณีสาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนและความจำเป็นในการพิสูจน์คัดกรองแรงงานต่างด้าวที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ว่า การคัดกรองดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อความรอบคอบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการขนคนเข้ามาใหม่ โดยคัดกรองเพื่อตรวจสอบเรื่องความสัมพันธ์ในการเป็นนายจ้าง ลูกจ้างจริง เป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่กับนายจ้างก่อนวันที่ 23 มิ.ย. 2560 มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ เช่น ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี การใช้แรงงานบังคับ ใช้แรงงานเด็กอายุ 15-18 ปีในงานที่เป็นงานห้าม รวมทั้งกรณีอายุเกิน 55 ปี

"หากพิจารณาไม่รอบคอบจะมีผลเสียตามมา อาทิ มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ซึ่งผิดกฎหมาย และอาจนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะนายจ้างหรือสถานประกอบการ ขอให้ทุกฝ่ายอดทนและร่วมมือกันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับกับประเทศคู่ค้าในสายตาประชากรโลกว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากล" นายวรานนท์ กล่าว

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า การพิจารณาดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางที่ให้ความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมาอย่างดียิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมมานาน การทำงานย่อมเกิดปัญหาความไม่สะดวกได้ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นระยะ ซึ่งจากการพิสูจน์คัดกรอง 4 วันที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนายจ้างผ่านการคัดกรองกว่า 28,000 ราย แรงงานต่างด้าวผ่านการคัดกรองกว่า 90,000 คน ไม่ผ่านการคัดกรองกว่า 1,600 คน เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างก่อนวันที่ 23 มิ.ย. 2560 และขาดคุณสมบัติด้านอายุ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเชื่อมโยงในการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

แชร์ข่าว :
Tags: