IDEaR Unit ศูนย์ออกแบบเพื่อความเท่าเทียม

08 สิงหาคม 2560 | โดย อรรถภูมิ อองกุลนะ
3,864

มากกว่าความสวยงามคือความเท่าเทียม เปิดแนวคิดสถาปนิกที่ร่วมผลักดันศูนย์วิจัยซึ่งเน้นการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม

แชร์ข่าว :
Tags: