IDEaR Unit ศูนย์ออกแบบเพื่อความเท่าเทียม

8 สิงหาคม 2560 | โดย อรรถภูมิ อองกุลนะ
4,577

มากกว่าความสวยงามคือความเท่าเทียม เปิดแนวคิดสถาปนิกที่ร่วมผลักดันศูนย์วิจัยซึ่งเน้นการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม

แชร์ข่าว :
Tags: